• Red het Zennebeemden Bos uit de handen van de Plopsa-groep.
  In het nieuwe GRUP onderzoek wordt het Zennebeemden Bos omschreven als een aaneengesloten natuurgebied en een deel van de Zennevallei met belangrijk waterbergend vermogen. Het natuurgebied is honderden jaren oud en werd reeds weergegeven op de Ferrariskaarten. Vandaag is het een habitat voor vele wilde dieren, als reeën, uilen, vossen, trekvogels en heel veel vleermuizen. Het is een belangrijke groene oase in de stad die tijdens de recente lockdown nog maar eens heel belangrijk is gebleken voor de bewoners van Mechelen Zuid.
  6.309 van 7.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Jan De Coster
 • MARRE DES BOUCHONS ESSAYEZ LE CO-VOITURAGE GRATUITEMENT
  Simplicité d'utilisation L'appli TwoGo est intelligente et facilité le co-voiturage Réduire les risques d'attraper le Covid19 dans train/métro/bus Économies des frais de voitures, stationnement et de carburant Qualité des discussion avec ses collègues Moins de stress pour se rendre au travail Moins de bouchons Réduction des émissions de CO₂ Application gratuite pour Android et iPhone Essayer TwoGo.com c'est l'adopter
  1 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Thierry Siraut
 • Emissievrije straten voor Leuven
  Mondiaal, maar ook op regionaal niveau blijft de uitstoot van de mobiliteitssector jaar na jaar stijgen i.p.v. dalen. Nochtans is een sterke daling van onze uitstoot nodig om onze klimaatdoelstellingen te halen. Het recent ingevoerde mobiliteitsplan vermindert het aantal autoverplaatsingen wel, maar zet de stad niet op weg naar klimaatneutraliteit in 2050 en pakt op lange termijn de lokale luchtvervuiling niet aan (https://viewer.curieuzeneuzen.be/). De bestuursnota voor de periode 2019-2025 bevat goede en concrete maatregelen, maar stelt geen specifieke doelen over een modal shift in het stadscentrum. Als de stad zijn beleid in lijn wil krijgen met de roadmap en doelstellingen van vzw Leuven2030 moet er een langetermijnvisie politiek vastgelegd worden. Als winnaar van de Green Leaf Award 2018 kan Leuven niet achterblijven en moet het zich aansluiten bij de lijst van steden die zich hebben voorgenomen om in 2030 geen auto’s met verbrandingsmotor meer toe te laten in grote delen van de stad. Het stadsbestuur heeft zo de mogelijkheid om het signaal te geven aan de regionale overheid en aan de autofabrikanten dat auto’s met verbrandingsmotor echt tot het verleden horen. Leuven kan zo terug mee koploper worden en een belangrijke stap zetten naar klimaatneutraliteit.
  172 van 200 Handtekeningen
  Gemaakt door Tobias Pans
 • Plus de journées sans voiture à Bruxelles ! Meer autoloze dagen in Brussel!
  (FR) La journée sans voiture apporte de nombreux avantages dont il serait dommage de ne pas profiter plus souvent qu'une fois par an. On observe lors de ce dimanche un peu spécial une bien meilleure qualité de l'air : les polluants liés à la circulation automobile diminuent de près de 70% ! Cette journée favorise également des moments de loisirs et de rencontres entre les habitants. En 2019, 11 des 19 communes bruxelloises organisaient des activités gratuites. C’est un moment idéal pour profiter pleinement de son temps libre et mettre en avant la culture, le sport et le vivre-ensemble. C'est également l'occasion de sensibiliser tous les citoyens à la mobilité active (marche, vélo) et aux transports publics, grâce à la gratuité des transports en commun. Cela permet de changer progressivement les mentalités. En bref, une journée sans voiture nous permet d’imaginer la ville de demain. Rejoignez notre coalition "La rue est à vous" et signez notre pétition ! #LaRueEstÀVous (NL) Een autovrije dag brengt zo veel voordelen met zich mee, dat het jammer zou zijn om er niet meer dan een keer per jaar van te genieten. Er is bijvoorbeeld vastgesteld dat op zo’n dag de luchtkwaliteit veel beter is: de uitstoot van schadelijke stoffen door auto’s vermindert met bijna 70%! Zo’n autovrije dag is ook een ideaal ontspannings- en ontmoetingsmoment voor de inwoners. In 2019 organiseerden 11 van de 19 Brusselse gemeenten gratis activiteiten. Het perfecte moment om van je vrije tijd, cultuur, sport en het samenleven te genieten. Verder is het ook dé kans om iedereen warm te maken voor een zachte mobiliteit, onder andere door het gratis openbaar vervoer dat op een autovrije dag wordt aangeboden. Zo is een geleidelijke mentaliteitsverandering mogelijk. Kortom, door autovrije dagen kunnen we samen dromen van de stad van morgen. Sluit je aan bij onze “De straat is van jullie”-coalitie en teken onze petitie! #DeStraatIsVanU
  7.496 van 8.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Greenpeace Bruxelles