Skip to main content

Aan: Onderwijspersoneel heeft een belangrijke voorbeeldfunctie in onze samenleving. Hen steunen om de omschakeling te maken naar duurzame mobiliteit is vanzelfsprekend. Maak fietsleasing voor onderwijspersoneel mogelijk.

Fietsleasing voor onderwijspersoneel!

Beste Ben Weyts

Terwijl er voor ambtenaren zopas de mogelijkheid werd gecreëerd om een fiets te leasen, hinkt het onderwijs achterop.
Onderwijspersoneel heeft nochtans een belangrijke voorbeeldfunctie in onze samenleving. Hen steunen om de omschakeling te maken naar duurzame mobiliteit is vanzelfsprekend.
Daarnaast maakt deze maatregel het lerarenberoep aantrekkelijker. Ook verhoogt fietsen naar het werk het welzijn en de gezondheid van werknemers. Waar wachten we nog op?
Maak fietsleasing voor onderwijspersoneel mogelijk.

Momenteel lezen wij: "Er zijn momenteel geen reglementaire bepalingen in de onderwijsregelgeving die het toelaten om het (bruto)salaris of een andere toelage van een personeelslid te verminderen in ruil voor bijvoorbeeld fietsleasing. Hiervoor moeten de mogelijkheden en voorwaarden eerst worden overeengekomen en opgenomen in de rechtspositiebesluiten voor het onderwijspersoneel. Daar zijn voorlopig geen plannen voor. Je schoolbestuur kan er (als juridisch werkgever) wel zelf voor kiezen om een overeenkomst voor fietsleasing af te sluiten met een leasingmaatschappij en de voorwaarden overeen te komen met het personeel. In dat geval staat een eventuele bijdrage voor de fietsleasing volledig los van je salaris betaald door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)." Bron: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderwijspersoneel/van-basis-tot-volwassenenonderwijs/je-loopbaan/kostenvergoeding-en-verzekering/woon-werkverkeer/fietsleasing

Echter, doordat het schoolbestuur niet de werkgever is van het statutair personeel, kunnen zij hier geen fiscaal voordeel of regeling aan verbinden.

Het enige wat wel mogelijk is, is dat zij een contract afsluiten met een grote fietsleverancier, die dan een korting geeft omwille van de aankoop in grote hoeveelheden. In dit geval kan je als personeelslid niet kiezen waar je de fiets koopt. In dit geval werkt het bestuur enkel als “facilitator”. Het is beter dat het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) hierin tussen komt.

Maak vandaag nog fietsleasing voor onderwijspersoneel mogelijk. Zo tonen wij aan de generaties van morgen dat duurzame mobiliteit vanzelfsprekend is!

Waarom is het belangrijk?

Terwijl er voor ambtenaren zopas de mogelijkheid werd gecreëerd om een fiets te leasen, hinkt het onderwijs achterop.
Onderwijspersoneel heeft nochtans een belangrijke voorbeeldfunctie in onze samenleving. Hen steunen om de omschakeling te maken naar duurzame mobiliteit is vanzelfsprekend.
Daarnaast maakt deze maatregel het lerarenberoep aantrekkelijker. Ook verhoogt fietsen naar het werk het welzijn en de gezondheid van werknemers. Waar wachten we nog op?

We vragen aan minister Ben Weyts: maak fietsleasing voor onderwijspersoneel mogelijk!

Categorie

Updates

2023-03-09 19:15:55 +0100

5,000 handtekeningen verzameld

2022-11-09 21:45:11 +0100

1,000 handtekeningen verzameld

2022-11-08 07:05:34 +0100

500 handtekeningen verzameld

2022-11-06 16:34:20 +0100

100 handtekeningen verzameld

2022-11-06 13:20:08 +0100

50 handtekeningen verzameld

2022-11-06 12:25:57 +0100

25 handtekeningen verzameld

2022-11-06 11:48:50 +0100

10 handtekeningen verzameld