Skip to main content

Aan: Ministers Peeters en Demir, Vl. regering en Limburgs gouverneur mr. Lantmeeters

Noord-Zuid (N74): Verlies van 60ha open ruimte bij keuze voor omleidingsweg

Noord-Zuid (N74): Verlies van 60ha open ruimte bij keuze voor omleidingsweg

De Grote Baan in Houthalen-Helchteren is een berucht litteken in Limburg. Deze 4-baansweg snijdt de gemeente doormidden. Er is dringend nood aan een duurzame oplossing voor de inwoners en passanten.
Als buurtbewoners zijn wij bezorgd over de huidige evolutie van de uitwerking van de Noord-Zuidverbinding, die al meer dan veertig jaar Houthalen-Helchteren verdeelt. Dit project zorgt ook binnen onze provincie en in Vlaanderen voor de nodige controverse.

Op dit moment liggen er vijf alternatieven op de tafel die onderzocht worden:

• twee alternatieven die ofwel een geboorde tunnel of een ingegraven tunnel onder de N74 voorzien;
• twee combinatiealternatieven van geboord én ingegraven;
• een alternatief waarbij er een omleidingsweg in het oostelijk deel van de gemeente wordt onderzocht.

Het is tegen dit laatste alternatief dat wij ons verzetten.

Waarom is het belangrijk?

Toon zo aan de betrokken ministers mevrouw Peeters en Demir, de Vlaamse regering en onze gouverneur meneer Lantmeeters dat er geen draagvlak is voor een omleidingsscenario voor de Noord-Zuidverbinding in Limburg. 60 ha kostbare open ruimte waarvan 34 ha natuur en 20 ha moeten bewaard en beschermd worden!

• circa 34 hectare natuur dreigt te verdwijnen;
• circa 20 hectare landbouwgebied dreigt te verdwijnen;
• waardevolle veengronden verdwijnen onder asfalt en verliezen daardoor hun klimaat bufferende functie;
• recreatiegebied voor wandelaars, fietsers, ruiters wordt aangetast;
• versnippering van waardevolle natuurgronden;
• verharding;
• betonnering veroorzaakt een extra barrière binnen het leefgebied van de wolf, gladde slang, rugstreeppad, en tal van (zeldzame) dieren;
• verdroging en verdere aantasting van onze bedreigde grondwatertafels;
• luchtvervuiling in een voorheen groene omgeving en stikstofoverlast in de omringende natuur;
• geluidsoverlast welke de aanwezige zeldzame broedvogels zoals zwarte specht, oehoe, raaf en wespendief zal verjagen;
• lichtvervuiling verstoort zeldzame vleermuizensoorten;
• woonwijken worden van elkaar afgesneden;
• de leefbaarheid in de getroffen woonwijken komt in het gedrang;

Voor ons is het duidelijk dat zo’n omleidingsweg in het oosten van Houthalen-Helchteren géén optie is!
Een ondertunneling van de bestaande infrastructuur op de N74 zal, samen met hoogwaardig openbaar vervoer, bijdragen tot de modernisering en ontwikkeling van de groene, versterkte, fietsveilige woonkernen Houthalen en Helchteren.

Help ons en teken onze petitie!
Toon zo aan de betrokken ministers mevrouw Peeters en Demir, de Vlaamse regering en onze gouverneur meneer Lantmeeters dat er geen draagvlak is voor een omleidingsscenario voor de Noord-Zuidverbinding in Limburg.

Tijd om aan de toekomst te denken en de weinige open, groene ruimte die er nog is, te beschermen en te behouden.

Bedankt voor jullie steun en medewerking!

Het Actiecomité Tracé Oost

3530 Houthalen-Helchteren, België

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Updates

2021-05-31 14:50:26 +0200

1,000 handtekeningen verzameld

2021-05-24 12:58:57 +0200

500 handtekeningen verzameld

2021-05-22 16:52:27 +0200

100 handtekeningen verzameld

2021-05-22 12:43:48 +0200

50 handtekeningen verzameld

2021-05-22 10:17:27 +0200

25 handtekeningen verzameld

2021-05-22 09:13:12 +0200

10 handtekeningen verzameld