Skip to main content

Aan: Lydia Peeters en toekomstige minister van mobiliteit

Meer en beter openbaar vervoer in Limburg

Limburg heeft kwalitatief en betaalbaar openbaar vervoer nodig. Het openbaar vervoer moet op vlak van comfort, betaalbaarheid en reistijd de concurrentie kunnen aangaan met de auto. Akkoord? Teken dan deze petitie en verspreid hem zo ver mogelijk!

Deze petitie wordt gesteund door Grootouders voor het Klimaat, Greenpeace, 11.11.11., Femma, Transitie Limburg, Universiteit voor het Maatschappelijk Belang, Limburgse Milieukoepel, Jeugdbond Natuur en Milieu, Extinction Rebellion Limburg, S-Plus, Grijze Geuzen, ABVV-Limburg, ACLVB, Beweging.net Limburg, ACV Limburg, Solidaris, VELT, Avansa Limburg, Broederlijk Delen Limburg, Bronsgroen, Masereelfonds, Limburgse Integratieraad, Groep INTRO, Arktos vzw, Stebo vzw, SAAMO Limburg, CAW, Limburgs Platform voor mensen op de Vlucht, TreinTramBus, Natuurpunt Limburg, Kindsheid Jesu, Armoedevakbond, Hart boven Hard, Okra Limburg, Oxfam wereldwinkels, Cli-mates, Fietsbibliotheek Op Wielekes, Ecokerk, Bond Beter Leefmilieu, Vrijzinnig Punt, Omroerkoor.

Concreet vragen we:
- dat de reistijden verbeterd worden door openbaar vervoer steeds voorrang te geven op auto- en vrachtverkeer;
- om zoveel mogelijk openbaar vervoer in een aparte bedding na te streven: sneltramlijnen in plaats van bussen;
- dat gebruikers steeds zeker zijn van een plaats. Daarvoor is op de drukke lijnen dringend extra capaciteit nodig;
- om ook ’s nachts en in het weekend reizen mogelijk te maken. Iemand zonder auto moet op het werk geraken en moet deel kunnen nemen aan het nachtleven, aan het cultuurleven en sportactiviteiten;
- om knooppunten te voorzien waar overstappen op andere vervoersmiddelen mogelijk is: plaatselijke bus, deelwagens en fietsen;
- om van het reizen met openbaar vervoer een aangename, veilige en comfortabele ervaring te maken;
- om openbaar vervoer voor iedereen beschikbaar te maken met een degelijke frequentie, ook voor mensen die meer afgelegen wonen.
- dat er ingezet wordt op inclusie. Zo moet openbaar vervoer toegankelijk zijn voor mensen met buggy's, voor rolstoelgebruikers en mensen met een fysieke beperking.

Waarom is het belangrijk?

De impact van het autoverkeer in onze leefomgeving is groot: verkeersdoden, files en gezondheidsproblemen. Ook draagt de uitstoot bij aan de klimaatcrisis. Toch wordt er nog massaal geïnvesteerd in infrastructuur voor auto’s, terwijl er bespaard wordt op openbaar vervoer. Overvolle bussen tijdens de spits, weinig of geen aanbod ’s avonds en in het weekend. En de bussen die rijden zijn er vaak erg slecht aan toe. Op die manier maak je kiezen voor het klimaat niet ‘haalbaar en betaalbaar’. Er is dringend nood aan een publiek debat waarin deze mobiliteitsproblemen besproken worden.

Updates

2024-04-14 23:14:17 +0200

Grootouders voor het Klimaat en Greenpeace rijden met 'tram' door Hasselt om aandacht te vragen voor mobiliteitsprobleem in Limburg

In Hasselt hebben de organisaties Grootouders voor het Klimaat en Greenpeace actie gevoerd met een zelfgetimmerde tram en '5.000-eurobiljetten voor elektrische wagens', die ze uitdeelden aan passanten. Ze vragen meer aandacht voor het mobiliteitsprobleem in Limburg. Donderdag is er in de Oude Gevangenis in Hasselt een debat over mobiliteit met politici en experten.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2024/04/12/grootouders-voor-het-klimaat-en-greenpeace-voeren-in-hasselt-act/

2023-11-05 11:17:14 +0100

1,000 handtekeningen verzameld

2023-10-15 10:04:00 +0200

500 handtekeningen verzameld

2023-10-08 07:26:36 +0200

100 handtekeningen verzameld

2023-10-07 11:31:33 +0200

50 handtekeningen verzameld

2023-10-06 21:14:41 +0200

25 handtekeningen verzameld

2023-10-06 15:40:11 +0200

10 handtekeningen verzameld