Skip to main content

Aan: Stadsbestuur van Leuven, Schepen van mobiliteit David Dessers en betrokken stadsdiensten.

Emissievrije straten voor Leuven

Wij vragen aan de stad Leuven om zich aan te sluiten bij de lijst van steden die vanaf 2030 geen voertuigen met verbrandingsmotor meer toelaten in de stad en de “Fossil Fuel Free Streets Declaration”(1) te onderschrijven. Wij stellen hiervoor enkele concrete eisen:

1) Onderteken de “Fossil Fuel Free Streets Declaration”(2) en keur dit goed op de gemeenteraad.

2) Maak werk van een gefaseerde invoer, in samenspraak en rekening houdend met verschillende groepen(ouderen, handelaars, mensen in armoede, fietsersbond,...). Voorzie uitzonderingen en tegemoetkomingen waar nodig en bouw zo aan een sterk draagvlak voor deze maatregelen.

3) Herbekijk geplande werken en investeringen met het oog op een zero emissie zone in 2030 en pas projecten aan als deze niet bijdragen aan deze doelstelling.

(1) https://www.c40.org/other/green-and-healthy-streets
(2) Document is op de website te downloaden, in te vullen en in te sturen ter goedkeuring.

Waarom is het belangrijk?

Mondiaal, maar ook op regionaal niveau blijft de uitstoot van de mobiliteitssector jaar na jaar stijgen i.p.v. dalen. Nochtans is een sterke daling van onze uitstoot nodig om onze klimaatdoelstellingen te halen. Het recent ingevoerde mobiliteitsplan vermindert het aantal autoverplaatsingen wel, maar zet de stad niet op weg naar klimaatneutraliteit in 2050 en pakt op lange termijn de lokale luchtvervuiling niet aan (https://viewer.curieuzeneuzen.be/). De bestuursnota voor de periode 2019-2025 bevat goede en concrete maatregelen, maar stelt geen specifieke doelen over een modal shift in het stadscentrum. Als de stad zijn beleid in lijn wil krijgen met de roadmap en doelstellingen van vzw Leuven2030 moet er een langetermijnvisie politiek vastgelegd worden. Als winnaar van de Green Leaf Award 2018 kan Leuven niet achterblijven en moet het zich aansluiten bij de lijst van steden die zich hebben voorgenomen om in 2030 geen auto’s met verbrandingsmotor meer toe te laten in grote delen van de stad. Het stadsbestuur heeft zo de mogelijkheid om het signaal te geven aan de regionale overheid en aan de autofabrikanten dat auto’s met verbrandingsmotor echt tot het verleden horen. Leuven kan zo terug mee koploper worden en een belangrijke stap zetten naar klimaatneutraliteit.

Leuven, Belgium

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Categorie

Updates

2020-09-18 06:19:10 +0200

100 handtekeningen verzameld

2020-09-15 09:30:39 +0200

50 handtekeningen verzameld

2020-09-14 18:48:11 +0200

25 handtekeningen verzameld

2020-09-10 15:39:04 +0200

10 handtekeningen verzameld