• Samen voor gezondere lucht in Wachtebeke
  Ik vind het belangrijk om hier nog eens de aandacht op te vestigen, ook al ben ik ervan van overtuigd dat u dezelfde mening als ik bent toegedaan. U vindt de toekomst van uw kinderen en kleinkinderen immers ook heel belangrijk.
  5 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Guy Bral
 • Voor gezonde lucht in Schoten
  Omdat er in Schoten slechts éen enkele koning is en dat is koning AUTO. Het huidige gemeentebestuur doet niks om de auto's uit het dorp te weren én de bewoners gebruiken de auto om hun kind éen straat verder op naar school te brengen.. Schandalig !! De ouders vervuilen de lucht van hun kinderen.
  69 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Hendrika De Vos
 • Samen voor gezondere lucht in Koksijde
  Verbeter de wereld begin bij jezelf, schone lucht stopt niet aan grenzen, ook kleine gemeentes moeten hun nek uitsteken
  16 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Etienne Commere
 • « Ensemble pour un air plus sain à Montigny-le-Tilleul »
  Protéger l'environnement, c'est préserver la survie et l'avenir de l'humanité. En effet, l'environnement est notre source de nourriture et d'eau potable. L'air est notre source d'oxygène. Le climat permet notre survie. Et la biodiversité est un réservoir potentiel de médicaments. Préserver l'environnement est donc une question de survie.
  42 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Patrick DE VOS
 • Agir pour un air plus sain à Koekelberg // Samen voor gezondere lucht in Koekelberg
  Nederlandstalige tekst onderaan Il est important de se mobiliser TOUS ENSEMBLE pour montrer aux élus communaux que la qualité de l’air nous préoccupe fortement. Et particulièrement pour nos enfants car la pollution déclenche des allergies et réduit l’apprentissage ; et pour nos aînés qui ont des difficultés respiratoires. Le monde évolue et n’est plus tourné sur le « tout à l’auto », mais sur une QUALITE DE VIE POUR TOUS. La commune de Koekelberg a le pouvoir d'agir à son échelle, et en a même la responsabilité pour le bien-être de ses habitants. ----------------------- Waarom is het belangrijk? Het is belangrijk dat we ons allen, als inwoner van Koekelberg, mobiliseren om te tonen aan onze toekomstige beleidsmakers dat luchtkwaliteit ons allen aanbelangt. En in het bijzonder onze kinderen, want luchtvervuiling zorgt voor allergieën, verstoort het leervermogen en zorgt voor ademhalingsproblemen. De wereld evolueert en draait niet meer enkel rond auto’s, maar draait rond een betere levenskwaliteit van iedere mens. De gemeente Koekelberg heeft de mogelijkheid om te handelen op haar grondgebied en is verantwoordelijk voor het welzijn van haar inwoners.
  86 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Caroline Thienpondt
 • Samen voor gezondere lucht in Galmaarden!
  Een gezonde lucht & reductie van de CO2-uitstoot zou het meest belangrijke thema moeten zijn van alle partijen. Als we nu niets (of te weinig) ondernemen wordt de uitdaging om de wereld leefbaar te houden alleen maar groter. We moeten dus nu reageren! De burgemeester van Galmaarden tekende in 2011 het burgemeestersconvenant waarin beloofd werd om 20 % CO2 te besparen tegen 2020 - tot dusver is er in Galmaarden nog bitter weinig ondernomen om CO2 te besparen. Ook in het gezonder maken van de lucht schieten onze beleidsmakers te kort. Zeker rond gemeentelijke scholen gelegen aan drukke verkeerswegen wordt erg weinig ondernomen (het aanleggen van een groene corridor tussen school en verkeersas bv.). Tijd voor verandering dus!
  7 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Daan Moonens
 • Samen voor gezondere lucht in Ranst
  Propere lucht is een basisrecht. De langetermijneffecten van vervuiling op onze gezondheid zal pas later aan het licht komen. Onze kindjes moeten voort leven op de planeet en stad die wij achterlaten. Hopelijk wijzigt het beleid en de mentaliteit zodat ze gezond en gelukkig blijven.
  35 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Sofie Helsen
 • Samen voor gezondere lucht in Kortrijk
  Omdat iedereen het recht heeft om op te groeien in een omgeving waar er nog gezonde lucht aanwezig is
  108 van 200 Handtekeningen
  Gemaakt door Katrien Van Belle
 • Ottignies-Louvain-la-Neuve : Ensemble pour un air plus sain
  Il y va de la santé de l'ensemble de la population et de la qualité de vie dans notre Ville .
  121 van 200 Handtekeningen
  Gemaakt door Jacques FIGEYS
 • Samen voor gezondere lucht in Zelzate, de gemeente met de bijna slechtste lucht in Belgiê!
  Omdat: Uit onderzoekt blijkt dat de lucht in Zelzate bij de sléchtste 10% van de provincie hoort. In de week van 19 februari 2018 werd de waarschuwingsdrempel voor fijn stof zelfs overschreden! Gezien de problematiek in onze gemeente mòeten we in Oost-Vlaanderen een pioniersrol spelen.” (Het Laatste Nieuws 29/3/2018) Daarom dus!!
  97 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door JOZEF DECONINCK
 • Ensemble pour un air plus sain à Thuin
  Il s'agit d'un problème de santé publique et des générations futures. Merci.
  28 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Stephane Demeulemeester
 • Voor gezondere lucht in St-Agatha-Berchem // Pour un air plus sain à Berchem-Ste-Agathe
  Voor de gezondheid van alle Berchemnaren. Pour la santé de tou·te·s les Berchemois·e·s
  59 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Léon Poncin