Skip to main content

Aan: Minister van Buitenlandse zaken Sophie Wilmès en premier De Croo

Stem voor Ecocide als internationale misdaad in het Internationaal Strafhof van Den Haag

Minister van buitenlandse zaken Sophie Wilmès en eerste minister Alexander De Croo,
STEM voor Ecocide als internationale misdaad in het Internationaal Strafhof van Den Haag.

Met deze petitie willen wij de volgende zaken vragen aan de ministers Wilmès en De Croo:
a) Kunt u als afgevaardigde voor België een officieel voorstel indienen in het Internationaal Strafhof van Den Haag om een stemming te organiseren over Ecocide als misdaad?
b) Als de stemming er komt, kunt u dan een duidelijke 'ja'-stem geven voor Ecocide als misdaad en daaropvolgend ook Ecocide strafbaar maken in het nationale Belgische strafrecht?
c) Kunt u de diplomatieke inspanningen sterk verhogen om de andere lidstaten te sensibiliseren voor het belang van Ecocide als misdaad zodat ook zij ‘ja’ zullen stemmen?

Een Ecocide-wet is hét ontbrekende puzzel-stuk om al het leven op aarde, nu en in de toekomst, te beschermen. Vele landen zullen moeten samenwerken om deze wet tot stand te brengen. Het helpt enorm als sommige landen hier een voortrekkersrol in durven opnemen. Daarom vragen wij u uitdrukkelijk of België zo’n voortrekkersland kan zijn.

Waarom is het belangrijk?

Momenteel is Ecocide (het op grootschalige wijze vernietigen van eco-systemen) wettelijk toegestaan. Dit betekent dat grote bedrijven die op grote schaal schade toebrengen aan de planeet, er meestal vanaf komen met een boete, als ze een eventuele milieu-overtreding begaan.
Dit kan zo niet langer.
Ecocide moet in het strafrecht worden gebracht zodat CEO's van destructieve bedrijven persoonlijk kunnen worden vervolgd en zelfs het risico lopen om in de gevangenis te belanden.
Enkel als landen samenwerken en Ecocide als een internationale misdaad invoeren, zullen bedrijven zich genoodzaakt voelen om een nieuwe, meer duurzame koers te gaan varen.

Op dit moment zijn internationale topadvocaten bezig met het schrijven van een Ecocide-wet. Deze definitie van de wet zal klaar zijn in juni dit jaar.
Daarna zullen alle 123 lidstaten de definitie van de wet bekijken en de nodige aanpassingen doorvoeren.
Als er overeenstemming is over wat Ecocide inhoudt en wanneer het bestraft moet worden, kan een stemming worden georganiseerd om van Ecocide een internationale misdaad te maken.
Deze stemming kan er enkel komen als minstens één lidstaat een officieel voorstel indient om die stemming te laten gebeuren.
Als deze stemming er uiteindelijk komt, en minstens twee derde van de lidstaten hiermee instemt, wordt Ecocide toegevoegd als amendement aan het Statuut van Rome, en wordt het een vijfde internationale misdaad, naast Genocide, misdaden tegen de Menselijkheid, Oorlogsmisdaden en het misdrijf van Agressie.
Met Ecocide als misdaad zal het stukken makkelijker worden om wat ons nog rest van deze prachtige planeet te beschermen.

België

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Updates

2021-05-17 19:55:42 +0200

100 handtekeningen verzameld

2021-05-16 21:09:36 +0200

50 handtekeningen verzameld

2021-05-15 23:11:44 +0200

25 handtekeningen verzameld

2021-05-15 14:19:00 +0200

10 handtekeningen verzameld