Skip to main content

Aan: Stadsbestuur Harelbeke

Bescherm de laatste stukjes open ruimte in centrum Stasegem!

Bescherm de laatste stukjes open ruimte in centrum Stasegem!

Het stadsbestuur doet te weinig inspanningen om de laatste groene stukjes open ruimte in de Harelbeekse woonwijken te beschermen en verharding tegen te gaan, want het verleent immers opnieuw een vergunning voor een groot bouwproject van 42 woningen in de open ruimte tussen de Vaartstraat en Stasegemdorp (zie foto).

In haar beleidsplannen benadrukt het bestuur zelf de waarde van de zogenaamde groene pixels, stukjes natuur die als buffer dienen tegen wateroverlast en afkoelers tussen de hitte-eilanden ontstaan door de vele verharding. Toch wordt één van de laatste stukjes groene ruimte in centrum Stasegem verhard, en dit terwijl het project wordt gepromoot als een groen project dat zal bijdragen tot de biodiversiteit.

Hoewel we uiteraard niet tegen nieuwe bouwprojecten zijn, vragen we het stadsbestuur om in dit project meer aandacht te hebben voor het nodige groen en rekening te houden met de impact op de leefbaarheid in de betreffende wijk, en dit in overleg met de bewoners.

Waarom is het belangrijk?

27% van de oppervlakte van Harelbeke is reeds verhard, ver boven het Vlaamse gemiddelde van 16%. Slechts 2% is bebost, waardoor Harelbeke tot het lijstje met de bosarmste gemeenten van België behoort. We krijgen voortdurend bericht over wateroverlast en ondergelopen straten en kelders. Verharding door asfalt en beton is hierbij een belangrijke factor. Tegelijk is het aantal hittegolven in de laatste jaren is fel gestegen, met nefaste gevolgen voor mens en natuur.

Bovendien is het centrum van Stasegem omgeven door meerdere industriezones en een autosnelweg, waardoor er concentraties fijn stof gemeten worden die de drempel van de Wereldgezondheidsorganisatie overschrijden. Meer bomen in het centrum zouden als buffer tegen luchtvervuiling kunnen dienen.

De enorme uitdagingen rond klimaatverandering die ons de komende decennia te wachten staan vereisen een radicale mindshift inzake ruimtelijke ordening. Toch blijft het stadsbestuur bouwvergunningen toekennen als voorheen, zonder met deze problematiek rekening te houden. Het blijft de verantwoordelijkheid voor de gevolgen voor zich uit schuiven en dat terwijl de stad zich geëngageerd heeft om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties in de beleidsplannen op te nemen, die net méér aandacht vragen voor o.a. biodiversiteit en duurzaam wonen!

Meer info in het ingediende bezwaarschrift: https://drive.google.com/file/d/1jRjKgpkaZ9-Ts65NeA0kCMcKKMCtePYQ/view?usp=sharing.

Contact: [email protected]

Indien u het beroepschrift dat op 15 juli wordt ingediend wil steunen, graag een seintje op bovenstaand e-mailadres.

Hoe het overhandigd gaat worden

De handtekeningen zullen aan het Stadsbestuur van Harelbeke worden bezorgd.

Stasegemdorp, 8530 Harelbeke, België

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Bekijk hier


Redenen om te tekenen

  • Het behouden vh laatste stukje groen achter mijn deur. Tegenhouden van nog mogelijks meer waterlast en verkeer!
  • Need to be safed
  • Er wordt teveel bebouwd!

Updates

2021-07-19 08:14:22 +0200

100 handtekeningen verzameld

2021-07-18 14:30:55 +0200

50 handtekeningen verzameld

2021-07-11 21:22:58 +0200

25 handtekeningen verzameld

2021-07-11 12:05:47 +0200

10 handtekeningen verzameld