Skip to main content

Aan: Aan alle leden van het Vlaams Parlement

Maak onze natuur niet monddood!

Veel van de mooie natuur in Vlaanderen hebben we te danken aan natuurbeschermers: betrokken burgers die zich - desnoods via de rechtbank - verzetten tegen vernietiging van de natuur. De Vlaamse regering wil die burgers nu monddood maken, om zo makkelijker destructieve plannen te kunnen doorduwen. De Vlaamse parlementsleden mogen dit niet laten gebeuren! Voer mee de druk op en onderteken deze petitie!

Deze petitie wordt gesteund door Greenpeace, Youth for Climate, Grootouders voor het Klimaat, Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, WWF België, Bos+, Climate Express, Actiegroep ‘Red onze Kleiputten’ vzw, Ineos Will Fall, Antwerpen Schaliegasvrij, Climaxi, Tegengas/Dégaze, Extinction Rebellion Belgium, Klimaatzaak / L'affaire Climat, FIAN, VELT, VZW Bescherm Bomen en Natuur, Client Earth, Werkgroep Natuurlijk Imkeren - WNI, Limburgse Milieukoepel, Solidagro, stRaten-generaal, Ademloos, Ringland, ...

De Vlaamse regering wil het burgers die de natuur willen beschermen via de rechtbank knap lastig maken. Onder het mom van “procedure-optimalisatie”, wordt het voor bezorgde burgers bijna onmogelijk om nog verzet aan te tekenen tegen bv. het kappen van een bos of de uitbreiding van een bedrijventerrein als ze niet rechtstreeks benadeeld worden.

Op 3 maart 2021 keurde de Vlaamse regering hiervoor een ‘ontwerp van decreet’ goed. Op het eerste zicht gaat het om een kleine juridische aanpassing, maar de gevolgen voor de rechtsbescherming van de burger, de natuur en het leefmilieu zijn catastrofaal.

Zo bepaalt dat ‘ontwerp van decreet’ onder andere dat rechtbanken een vraag pas behandelen wanneer de beschuldigende partij persoonlijk wordt benadeeld door de kwestie. Een bezorgdheid om het algemeen belang volstaat dus niet meer om naar de rechtbank te kunnen stappen.

Bovendien wordt de toegang tot de rechtbank ingeperkt. Concreet: heb je een geel aanplakbiljet gemist? Jammer. Want als een burger verzuimd heeft om van bij het begin bezwaar aan te tekenen, dan heeft ie z’n kans verkeken om dat in een latere fase nog te doen. In de praktijk zou het dus voor de modale burger een stuk lastiger worden om nog actie te ondernemen en zullen meer bouwaanvragen door de mazen van het net glippen.

Binnenkort wordt het voorstel van de Vlaamse regering ter stemming voorgelegd in het Vlaams Parlement. Met deze petitie roepen de ondertekenaars de parlementsleden op om de natuur en betrokken burgers niét monddood te maken - en dit decreet niét door te voeren.

Waarom is het belangrijk?

De Vlaamse regering uit hiermee haar wantrouwen in bezorgde en betrokken burgers.
De bescherming van het leefmilieu en de natuur zijn bij uitstek maatschappelijke belangen. Het siert burgers wanneer ze voor deze collectieve belangen opkomen en dus verder kijken dan hun eigen achtertuin. In het verleden waren het vaak die bezorgde burgers die ronduit ongelukkige ruimtelijke projecten tegengehouden hebben - of die projecten verbeterd hebben door hun inbreng. Ga het maar na: bijna elk natuurgebied waar u de afgelopen maanden een coronawandeling kon doen, heeft veel te danken aan burgerhelden en -heldinnen die het gered hebben van verkavelaars en andere onzalige plannen.
Dat de Vlaamse regering met dit ‘ontwerp van decreet’ ingaat tegen grondwettelijke rechten en Europese afspraken is erg. Dat ze haar burgers daarmee reduceert tot activisten in hun achtertuin, is zo mogelijk nog erger.

Links

Updates

2021-05-17 22:21:23 +0200

20,000 handtekeningen verzameld

2021-05-06 16:23:28 +0200

10,000 handtekeningen verzameld

2021-05-04 19:32:24 +0200

5,000 handtekeningen verzameld

2021-05-01 08:00:44 +0200

1,000 handtekeningen verzameld

2021-04-30 16:26:22 +0200

500 handtekeningen verzameld

2021-04-30 11:52:46 +0200

100 handtekeningen verzameld

2021-04-30 11:13:21 +0200

50 handtekeningen verzameld

2021-04-30 10:56:35 +0200

25 handtekeningen verzameld

2021-04-30 10:39:19 +0200

10 handtekeningen verzameld