Skip to main content

Aan: Aan alle inwoners van Tessenderlo & rondom!

Geen gigantische (extra) gascentrale in Tessenderlo

We willen dat:
-Mevrouw Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, goed weet wat deze extra gascentrale in Tessenderlo bovenop al de andere ZWARE industrie betekent voor de mens hun leefomgeving & gezondheid.

Waarom is het belangrijk?

LEEFOMGEVING TESSENDERLO

De centrale zou een enorme impact hebben op de leefomgeving in Tessenderlo. Ze zou op minder dan een kilometer van de bebouwde kom komen te liggen. Onder andere het stikstof en het lawaai van de centrale zou een sterke impact kunnen hebben op het dagelijkse leven van veel inwoners van Tessenderlo. Ook wordt er meer dan twee hectare waardevol bos wordt gekapt.

DE KLIMAATCRISIS

Ook de klimaatcrisis zou erdoor verergerd worden. De geplande gascentrale in Tessenderlo zou de grootste van het land worden. De mastodont zou meer dan 2 miljoen ton CO2 per jaar uitstoten, 25 keer zoveel als alle inwoners van Tessenderlo samen. De klimaatzaak veroordeelde de overheden bij het voeren van hun klimaatbeleid. Door dit klimaatbeleid te voeren schendt de overheid de grondrechten van zijn inwoners, meer in het bijzonder de artikelen 2 en 8 EVRM, door niet alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de gevolgen van de klimaatverandering voor het leven en de persoonlijke levenssfeer van haar inwoners te voorkomen.
Aardgas is een fossiele brandstof en stoot net als steenkool en olie CO2 uit wanneer het verbrand wordt. Tijdens winning, transport, opslag en verbruik lekt er bovendien veel fossiel gas in de atmosfeer. Aardgas bestaat voor meer dan 80% uit methaan, een super krachtig broeikasgas. De industrie wil ons graag doen geloven dat fossiel gas 'schoon' is omdat de uitstoot bij verbranding lager is dan bij steenkool of olie, maar over de hele productiecyclus is gas net zo schadelijk.

OVERBODIG

De industrie wil ons graag doen geloven dat een volledige kernuitstap in 2025 onze bevoorradingszekerheid in gevaar brengt, maar dat is niet zo. Ook zonder kerncentrales heeft België voldoende opwekcapaciteit om ons op piekmomenten (tijdens extreem koude dagen) van stroom te blijven voorzien. Dit wordt bevestigd door een studie van energieregulator CREG.

SOCIAAL ONRECHTVAARDIG

400.000 Belgische huishoudens leven in energiearmoede. Tegelijk wil de overheid alle huishoudens laten meebetalen aan subsidies om nieuwe fossiele gascentrales te bouwen. Dit zal zo'n 253 miljoen euro per jaar kosten, gedurende 15 jaar. We kunnen dit publiek geld beter besteden, bijvoorbeeld aan grootschalige isolatie van woningen: goed voor onze portemonnee én het klimaat.

ONDEMOCRATISCH

Burgers worden nauwelijks betrokken bij het besluit om nieuwe infrastructuur voor fossiel gas te bouwen. Op federaal niveau zijn het slechts een handvol spelers die het debat domineren, waaronder de grote energiebedrijven en netwerkbeheerder Elia. Hun vuistdikke rapporten staan vol technisch jargon, waardoor leken en buitenstaanders amper vat krijgen op de problematiek.

Hoe het overhandigd gaat worden

Wij bezorgen de gegevens van de petitie aan het kabinet van Zuhal Demir met een begeleidende brief!

3980 Tessenderlo, België

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Updates

2021-09-20 09:40:51 +0200

Volg onze groep voor de laatste updates!
https://www.facebook.com/groups/584363159237710

2021-09-18 16:30:57 +0200

1,000 handtekeningen verzameld

2021-09-11 09:53:16 +0200

500 handtekeningen verzameld

2021-08-05 09:54:24 +0200

100 handtekeningen verzameld

2021-08-04 22:53:20 +0200

50 handtekeningen verzameld

2021-08-04 20:03:27 +0200

25 handtekeningen verzameld

2021-08-04 12:19:51 +0200

10 handtekeningen verzameld