Skip to main content

Aan: Ieder van ons

Stop met eten van dierlijke producten #redhetmilleu

Stoppen met het produceren van dierlijk voedsel.

Stop met het besnoeien van het amazone woud en dergelijke gebieden.

Herstructurering van de landbouw

Waarom is het belangrijk?

Het eten van vlees wordt in het bijzonder gekoppeld aan dikke darmkanker, prostaatkanker, borstkanker, lymfeklierkanker en maagkanker. De reden hiervoor is tweeledig: dierlijke producten bevatten veel stoffen die ons risico op kanker direct verhogen, zoals vetten en carcinogeen heterocyclische aminen.

Bij het houden van vee komen gassen vrij die bijdragen aan het broeikaseffect en klimaatverandering. De belangrijkste zijn kooldioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O). Herkauwers (zoals koeien en schapen) produceren methaan als ze voedsel verteren. Uit opgeslagen mest komen methaan en lachgas (N2O) vrij

Links

Updates

2021-12-26 14:21:23 +0100

10 handtekeningen verzameld