Skip to main content

Aan: EU-Wetgeving

Red het Amazonewoud NU

Het Amazonewoud wordt gekapt voor plantage van palmolie en veeteelt. Dit kunnen we tegenhouden door een aantal gewoontes van de mens te veranderen, zoals onder andere minder vlees eten.

Vroeger waren de mensen blij dat ze vlees konden kopen, het was iets heel 'rijk'. Tegenwoordig is vlees iets heel gewoons en voor de hand liggend terwijl dit niet zo zou mogen zijn.

Wij dachten hier even bij na en hadden het idee om vleesverkoop in grootwarenhuizen te verminderen of zelfs af te schaffen. Door dan enkel in slagerijen vlees te laten verkopen, verminderen we hier fel onze vleesconsumptie. Zo zijn er ook geen tot weinig mensen die hun beroep verliezen doordat grootwarenhuizen nog vele andere producten verkopen dan enkel vlees. De boeren zullen zich ook moeten aanpassen. Zij zouden zich dan kunnen specialiseren in groententeelt in plaats van veeteelt.

Ook keerden we even terug in de tijd. Vroeger kregen mensen een 'bonnetje' om eten te halen doordat er een voedseltekort was. Wat als we dit nu toepassen, iedereen krijgt een bonnetje waarmee ze eenmalig een x aantal kg vlees kunnen kopen in de slagerij/ grootwarenhuizen. Zo verminderen we ook de vleesconsumptie.

Waarom is het belangrijk?

Als we zo verder doen zullen we de natuur en ook onszelf kapot maken. De grond zal niet meer vruchtbaar zijn en de gemiddelde omgevingstemperatuur op aarde zal met 4graden stijgen. Het holoceen is al 10.000 jaar op dezelfde temperatuur. Daarom is het belangrijk NU ons best te doen!
Zedelgem, België

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Updates

2021-08-20 21:52:27 +0200

50 handtekeningen verzameld

2021-05-12 08:46:37 +0200

25 handtekeningen verzameld

2021-03-21 17:42:58 +0100

10 handtekeningen verzameld