Skip to main content

Aan: Leden van het Vlaams Parlement

GEEN Leidingstraat!

Beste vertegenwoordigers in het Vlaams Parlement,

Wij zouden jullie willen oproepen om eens heel serieus na te denken over het project 'GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr'.

De enige vraag die op dit moment op tafel ligt is 'Welk tracé zullen we nemen, het noordelijk, het zuidelijk of het centraal gemengd tracé?'
De vraag die eigenlijk eerst zou moeten gesteld worden is "Moet de leidingstraat er überhaupt komen of niet?"
De plannen voor de leidingstraat zijn zo geraffineerd opgemaakt dat iedereen, inclusief de leden van het Vlaams Parlement, deze laatste vraag gewoon niet meer stelt. Men gaat ervan uit dat die leidingstraat er sowieso zal komen. Deze beslissing is echter ook nog steeds niet genomen.

Deze leidingstraat is een regelrechte aanslag op onze waardevolle en zelfs beschermde Vlaamse bossen, habitat- en natuurgebieden. Naast honderden woningen die zullen onteigend worden zullen er ook meer dan 420 hectaren bos gekapt gaan worden om dit project te kunnen realiseren. En dan hebben we het nog niet gehad over de gevoelige en fragiele habitat- en natuurgebieden en vele akkers van onze boeren. De leidingstraat loopt niet enkel door het enige Nationaal Park in ons land De Hoge Kempen maar zelfs dwars door de festivalweide van Pukkelpop.

De prijs die onze natuur weer maar eens moet betalen voor de uitbreiding en de winsten van de petrochemische industrie is gewoonweg veel te groot.
Wanneer zeggen jullie eens eindelijk "genoeg is genoeg"?

Telkens weer zien we ook hoe de chemische industrie hun voeten veegt aan de milieu-normen en duidelijk niets in zit met onze natuur of de gezondheid van onze bevolking. Het huidige PFOS schandaal is daar nog maar eens een pijnlijk voorbeeld van.
Het is deze zelfde vervuilende chemie-industrie die nu volop zit te lobbyen en druk zit uit te oefenen op jullie voor de aanleg van een hoop pijpleidingen zodat zij hun vervuilende activiteiten nog meer kunnen uitbreiden, zodat ze nog meer plastic kunnen gaan produceren, nog meer Co2 uitstoten en nog meer vervuilen met gevaarlijke chemische troep.
Ze proberen hun pijpleidingen aan jullie te verkopen als zijn het "milieuvriendelijke" oplossingen, hun geweldige bijdrage aan minder vervuiling. Maar vervuilende en giftige chemische goedjes transporteren door een "milieuvriendelijke" pijpleiding maakt die vervuilende en giftige chemische goedjes nog steeds niet milieuvriendelijk.
Er is gewoon helemaal niets milieuvriendelijk aan die leidingstraat.

Het algemeen belang van deze leidingstraat is ook zeer betwistbaar. Het economisch belang voor de chemie daarentegen is wel heel duidelijk.
Er zijn ook alternatieven beschikbaar, al de bruggen over het Albertkanaal zijn recent nog verhoogd om meer scheepvaart mogelijk te maken en het dossier van de IJzeren Rijn, de spoorverbinding tussen de haven van Antwerpen en het Ruhr-gebied, ligt ook nog ergens stof te verzamelen.

Als wij onze klimaatdoelstellingen willen halen en naar een klimaat-neutrale economie willen evolueren dan gaan we moet stoppen met investeren in die industrieën die in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor al die milieu- en klimaat problemen waar we vandaag mee geconfronteerd worden.
Wie produceert al die plastic die overal in de oceanen rondzwemt?
Wie produceert al die Co2 die onze aarde opwarmt, het klimaat ontregelt en vandaag hier bij ons zware overstromingen veroorzaakt?
Wie veroorzaakt al die milieurampen met olieplatformen, lekkende olietankers en exploderende pijpleidingen?
Wie produceert al die chemische rotzooi die onze bodem, onze natuur en onze rivieren vervuilt, zoals dat nu is gebeurd met die PFOS?

De aanleg van een leidingstraat ter ondersteuning van de meest vervuilende industrie op aardse staat totaal haaks op onze klimaatdoelstellingen en het klimaatbeleid.

De Belgische regering is recent nog veroordeeld geworden vanwege haar laks klimaatbeleid. Laten we nu niet nog meer van dat soort stommiteiten begaan door nog maar eens een hoop belastinggeld te gaan pompen in een project waar enkel de grote, rijke en machtige chemie-industrie voordeel aan heeft en waar de natuur nog maar eens de zware prijs voor moet betalen.

Wij, de bevolking van dit land, de mensen die er dankzij hun stem voor gezorgd hebben dat jullie verkozen zijn als vertegenwoordiger van het volk in het Vlaams Parlement, wij willen GEEN leidingstraat door onze huizen, onze akkers en onze bossen.
Wij beseffen dat de druk vanuit de chemie-lobby heel erg groot is maar we vragen aan jullie om het gezond verstand en het belang van onze natuur, ons milieu en ons klimaat boven de financiële belangen te zetten van die rijke en machtige maar vervuilende chemische industrie.
Er is geen Aarde 2.0. Laten we deze planeet zo gezond mogelijk houden, nu het nog kan, we hebben er maar 1.
Wij vragen aan jullie, zeg NEEN tegen de leidingstraat!

Waarom is het belangrijk?

Teken deze petitie en laat onze vertegenwoordigers in het Vlaams Parlement weten dat ook jij tegen de aanleg bent van deze leidingstraat.

Wij zijn voor een deftig natuurbeleid.
Wij zijn voor het behoud van onze waardevolle bossen.
Wij zijn voor minder Co2 en gezonde lucht om in te ademen.
Wij zijn voor plasticvrij oceanen.
Wij zijn voor een klimaat neutrale economie,
Wij zijn voor een industrie die respect heeft voor de natuur en de mens en niet enkel gedreven wordt door eeuwige groei, steeds grotere winsten en als maar sterkere concurrentieposities.
Wij zijn voor een economie die groeit op een duurzame manier met duurzame grondstoffen en met duurzame energiebronnen.
Wij zijn voor een stijgende welvaart die ook zorgt voor een stijgende biodiversiteit.
Wij zijn voor een samenleving waar zowel de mens, de economie, de natuur en het milieu voordeel uit haalt.

De natuur heeft de mens niet nodig om te overleven maar de mens heeft wel de natuur nodig om te overleven.

Help ons, zeg NEEN tegen de leidingstraat en teken deze petitie.

Voor meer informatie, surf naar: http://geenleidingstraat.be

Ons verzet tegen de leidingstraat heeft intussen ook al de ondersteuning en medewerking gekregen van 'Grootouders voor het Klimaat', Extinction Rebellion, Vrienden van de Groene Delle, Natuurgebied Gerhaegen Tessenderlo, INEOS Will Fall en Greenpeace Limburg.

Limburg, België

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Updates

2021-10-11 14:51:45 +0200

100 handtekeningen verzameld

2021-08-29 20:01:34 +0200

50 handtekeningen verzameld

2021-08-18 18:29:34 +0200

25 handtekeningen verzameld

2021-08-06 19:52:52 +0200

10 handtekeningen verzameld