Skip to main content

Aan: De Vlaamse regering

Geen belastinggeld voor Ineos Project One!

De Vlaamse regering geeft Ineos een waarborg van 250 miljoen euro voor een overbruggingskrediet. Belastinggeld om een Brits miljardair gerust te stellen voor een project zonder vergunning. De rechter vernietigde op 20 juli de vergunning van Ineos Project One omdat de impact van de bijkomende stikstofuitstoot op het nabijgelegen natuurgebied Brabantse Wal onvoldoende bekeken is.
Wij eisen dat de Vlaamse Regering de waarborg intrekt en geen onnodige risico’s neemt met ons belastinggeld. Onderteken mee deze petitie van Ineos Will Fall, Climaxi en Greenpeace België.

Waarom is het belangrijk?

De Vlaamse regering schuift de echte prioriteiten aan de kant om een plastiekfabriek zonder vergunning te redden. Na een zomer van vele bosbranden en overstromingen neemt ze een onnodig risico om borg te staan voor een fossiele plastiekfabriek. Dit terwijl er investeringen nodig zijn in kinderopvang, onderwijs, openbaar vervoer en zoveel meer.
De steun voor Ineos Project One is ook tekenend voor het gebrek aan een duurzame visie op de Antwerpse haven: een haven die klimaatneutraal en circulair is zodat ook daar de jobs gewaarborgd blijven.

De nieuwe investering van Ineos is om verschillende reden erg risicovol:
- de ethaankraker zal de totale CO2-uitstoot doen stijgen;
- de grondstof voor deze fabriek blijft schaliegas, ontgonnen door fracking. Dit is zeer milieubelastend, vervuilt grondwater, vernietigt biodiversiteit en maakt het leefmilieu onleefbaar;
- het stikstofbad zit vol;
- de vraag naar ethyleen op de wereldmarkt is al twee jaar aan het dalen.

De manier waarop deze vergunning tot stand komt, doet elk geloof in gelijk beleid voor boeren, industrie en transport verbleken.

Deze investering verdient ons belastinggeld niet. Stop de waarborg aan Ineos Project One.

Updates

2023-09-19 22:49:56 +0200

500 handtekeningen verzameld

2023-09-17 19:24:56 +0200

100 handtekeningen verzameld

2023-09-17 16:20:04 +0200

50 handtekeningen verzameld

2023-09-17 15:17:04 +0200

25 handtekeningen verzameld

2023-09-17 14:40:37 +0200

10 handtekeningen verzameld