Skip to main content

Aan: Aan Mevrouw Demir, aan het schepencollege van Tessenderlo, Ham & Meerhout EN aan alle inwoners van Tessenderlo & de gemeenten rondom!

Geen gigantische TWEEDE gascentrale in Tessenderlo

Een 3de goedgekeurde gascentrale van 900MW in hartje Tessenderlo kan niet bovenop de reeds zware bestaande industrie, maar ook niet bovenop de goedkeuring van het openhouden van de 2 kerncentrales + bouw van reeds 2 nieuwe gascentrales in Seraing & Les Awirs.
Wij vragen dus om deze vergunning te weigeren en ons leefmilieu & de natuur hiervan te besparen!

Waarom is het belangrijk?

Beste inwoners van Tessenderlo en omstreken,

Met regelmaat zien we berichten voorbij komen over de geurhinder van de huidige, reeds zware industrie en/of de angst en vragen als er weer een sirene begint te loeien.
Bij het stellen van vragen hierover krijgen we van hogerhand steevast dezelfde antwoorden, het is jouw keuze om hier te wonen. Akkoord, we moeten een evenwicht vinden tussen het wonen tussen de huidige industrie en een aangename leefomgeving.

Wil dat echter zeggen dat we daarom nog verdere uitbreiding van de industriële activiteiten moeten slikken? Dat we de bouw van een gigantische gascentrale die een enorme impact heeft op ons leefmilieu en de natuur zomaar moeten toelaten? Neen.

Als we de optelsom maken van de huidige industrie en grote KMO’s die pal langs de dorpskern gelegen zijn en waar Tessenderlo door wordt ingesloten, kunnen we enkel besluiten dat we dagelijks veel uitstoot te slikken krijgen. Als omwonenden in Tessenderlo en omstreken kunnen we ons enkel afvragen wanneer de lokale besturen en de Vlaamse overheid eindelijk ‘genoeg’ zeggen. En dat is wat wij momenteel vragen GENOEG, STOP en geef ons nog een beetje ademruimte.

De gascentrale
Oorspronkelijk wou men gascentrales bouwen om het eventueel tekort aan elektriciteit op te vangen als de kerncentrales allemaal gesloten worden. Echter op 1 april communiceert het kernkabinet dat er twee kerncentrales opengehouden worden. Toch kiest men ervoor om alsnog twee gascentrales te bouwen, deze zullen dan in Seraing en Les Awirs komen.

Met dit geweten, waarom dient TDS dan toch nog een bouwaanvraag in voor een gigantische gascentrale met een elektrisch vermogen van 900MW?
We kennen de huidige gasprijzen, met de oorlog in ons achterhoofd en het feit dat er heel wat Europese landen afstappen van fossiele brandstoffen als gas hoeven we niet te hopen op goedkope elektriciteit.
Laten we ook heel duidelijk zijn, de gascentrales kunnen enkel gebouwd worden met subsidies en kunnen enkel blijven draaien door de bijdrage van jou en mij! Dure gas invoeren om hier een gascentrale te zetten om stoom op te wekken om elektriciteit te voorzien… klinkt niet logisch toch?

Wanneer je de lekken bij ontginning en de aanvoer van gas meerekent in de CO2 uitstoot, dan is een gascentrale die op buitenlands gas draait zelfs ERGER dan een steenkoolcentrale!
De winning van Amerikaans gas bestaat voornamelijk uit 80% schaliegas dat bij het aanboren zorgt voor vervuilde rivieren en aardbevingen. Vervolgens moet dat gewonnen schaliegas de Atlantische Oceaan over getransporteerd worden met LNG-schepen, waarvan er eerst nog een massa moeten bijgebouwd worden. De bouw en exploitatie van die schepen zijn eveneens waanzinnig vervuilend. Met andere woorden is het Amerikaans gas geen optie om het Russisch gas te vervangen, uiteindelijk zijn beiden even duur.

Het hoogspanningstracé
Om de dure elektriciteit uiteindelijk te kunnen gebruiken, dient deze ‘vervoerd’ te worden tot aan het hoogspanningsstation in Meerhout. De hoogspanningsleiding die hiervoor nodig is zal onder grond lopen van aan TDS in Tessenderlo door Ham naar Tessenderlo. Een traject dat loopt door natuurgebied en dat sowieso een grote impact zal hebben op nabijgelegen waardevolle gebieden zoals o.a. Elzenbroek. Er zal een verschraling van bepaalde gebieden zijn en uiteraard moeten er ook bomen en beplanting gerooid worden om dit tracé te kunnen realiseren.

Bijkomend dient er een transportpijpleidingnet voorzien te worden van aan de gascentrale naar de Antwerpse haven, 70km verderop, om waterstof of afgevangen CO² te transporteren.
Met een beetje pech, als de gascentrale in Tessenderlo toch vergund geraakt, is er een extra reden om het zuidtracé van de pijpleidingenstraat door te duwen. Dit zal helaas impact hebben op vele mensen hun thuis en onze natuurgebieden.

De toekomst
Wat met het klimaatplan 2030 van Tessenderlo? Toekomstvisie 2050: Transitie naar een koolstofneutrale industrie door een combinatie van procesverbetering en energie-efficiëntie.
Wat met de doelstellingen van onze eigen overheid? Elk jaar fossiele brandstoffen met 4% terugdringen? Hoe kan dit allemaal daarin passen?

De gascentrale zou tot 2050 in werking moeten zijn… wat na 2050? Wat zal er dan met de duurbetaalde gascentrale gebeuren? Zal deze eigendom zijn van TDS doormiddel van onze zuurverdiende centen?

Als je niet akkoord bent met de schimmige constructie die de overheid hier heeft opgesteld, kan je wel degelijk je stem laten horen. Buiten het bezwaarschrift dat je kon indienen tot 6 mei, kan je ook deze petitie ondertekenen!

Contacteer ons gerust voor meer informati: [email protected]

Hoe het overhandigd gaat worden

We zouden deze petitie graag persoonlijk overhandigen aan Mevrouw Demir, Mevrouw Van der Straeten, alsook aan onze lokale besturen!

3980 Tessenderlo, België

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Categorieën

Links

Updates

2022-06-02 14:23:23 +0200

500 handtekeningen verzameld

2022-04-21 11:24:25 +0200

100 handtekeningen verzameld

2022-04-21 05:03:17 +0200

50 handtekeningen verzameld

2022-04-20 21:01:56 +0200

25 handtekeningen verzameld

2022-04-20 19:15:48 +0200

10 handtekeningen verzameld