Skip to main content

Aan: lokale overheden die het aanvullend pensioenfonds van contractuele personeelsleden organiseren via het RSZPPO pensioenfonds bij Ethias en Belfius.

Fossielvrij pensioenfonds voor ambtenaren

We eisen een volledige divestment van de tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden van lokale en provinciale besturen. We vragen dat deze lokale besturen die het aanvullende pensioenfonds van contractuele ambtenaren organiseren via het RZSPPO fonds van Belfius en Ethias eisen dat dit fonds volledig fossiel vrij wordt gemaakt. Concreet houdt dit in:

• Dat alle investeringen in bedrijven die fossiele energiebronnen exploiteren, ontginnen, transporteren, gebruiken voor energieopwekking of verkopen als energiebron volledig worden stopgezet.

• Dit kan aan de hand van de Carbon Underground 200 lijst waarbij alle investeringen in de 200 grootste steenkool-, gas- en oliebedrijven worden uitgesloten(1) of met een andere methodologie(zie bv het Noorse pensioenfonds).

• Dit met onmiddellijke ingang en zonder uitzonderingen. De klimaatcrisis laat ons niet de ruimte om te werken met transitiemaatregelen. Investeringen in fossiele brandstoffen houden ons nog decennia lang verbonden aan deze vuile energiebronnen.

(1) http://fossilfreeindexes.com/cu200-list-request/?a=edit

Waarom is het belangrijk?

Het aanvullend pensioenfonds voor contractuele ambtenaren i s een enorm groot fonds. Er worden nog miljoenen geïnvesteerd in bedrijven die fossiele brandstoffen ontginnen en verhandelen. Het fonds moet contractuele ambtenaren een extra centje opleveren zodat deze zorgeloos kunnen genieten van hun oude dag. Echter, door de grote investeringen in fossiele brandstoffen wordt er niet geïnvesteerd in een gezonde en gelukkige oude dag, maar wel in klimaatverandering, grootte droogte en hittegolven.
Lokale besturen nemen vaak het voortouw in de strijd tegen klimaatverandering. Vele van hen tekende het burgemeesterconvenant en hebben werk gemaakt van ambitieuze plannen richting een klimaatneutrale toekomst. Het is dan ook zeer jammer en tegenstrijdig dat het aanvullende pensioenfonds waarmee deze lokale besturen werken nog steeds massaal blijft investeren in fossiele energie. De grote stappen die lokale overheden nemen in de steden en gemeenten worden zo ondermijnd door de investeringen van het pensioenfonds.

Updates

2022-02-01 13:51:15 +0100

50 handtekeningen verzameld

2021-04-01 10:30:03 +0200

25 handtekeningen verzameld

2020-10-04 14:53:35 +0200

10 handtekeningen verzameld