Skip to main content

Aan: Elke Van den Brandt (Ministre de la Mobilité), Alain Maron (Ministre de la Transition climatique et de l'Environnement), Rudi Vervoort (Ministre-Président de la Région Bxl-Capitale) et Rachid Madrane (Président du Parlement)

Plus de journées sans voiture à Bruxelles ! Meer autoloze dagen in Brussel!

(FR)
Toute l’année, les voitures occupent près de 70% de l’espace public bruxellois. La journée sans voiture, qui a lieu fin septembre, permet aux usagers faibles d’y accéder au même titre que les véhicules. Une occasion unique, pour petits et grands, d’explorer et de se réapproprier leur ville.

C'est pourquoi nous demandons la mise en place d'une journée sans voiture une fois par mois au printemps et en été !

(NL)
Heel het jaar door nemen auto’s bijna 70% van de Brusselse openbare ruimte in beslag. Door autovrije zondag, die eind september plaatsvindt, kunnen zwakke weggebruikers óók gebruik maken van deze plekken. Een unieke gelegenheid voor jong en oud om hun stad opnieuw te ontdekken, en te heroveren.

Daarom vragen wij, Greenpeace Brussel, in deze petitie om een keer per maand een autovrije dag te houden in de lente en in de zomer!

Waarom is het belangrijk?

(FR)
La journée sans voiture apporte de nombreux avantages dont il serait dommage de ne pas profiter plus souvent qu'une fois par an.

On observe lors de ce dimanche un peu spécial une bien meilleure qualité de l'air : les polluants liés à la circulation automobile diminuent de près de 70% !

Cette journée favorise également des moments de loisirs et de rencontres entre les habitants. En 2019, 11 des 19 communes bruxelloises organisaient des activités gratuites. C’est un moment idéal pour profiter pleinement de son temps libre et mettre en avant la culture, le sport et le vivre-ensemble.

C'est également l'occasion de sensibiliser tous les citoyens à la mobilité active (marche, vélo) et aux transports publics, grâce à la gratuité des transports en commun. Cela permet de changer progressivement les mentalités. En bref, une journée sans voiture nous permet d’imaginer la ville de demain.

Rejoignez notre coalition "La rue est à vous" et signez notre pétition !
#LaRueEstÀVous

(NL)
Een autovrije dag brengt zo veel voordelen met zich mee, dat het jammer zou zijn om er niet meer dan een keer per jaar van te genieten.

Er is bijvoorbeeld vastgesteld dat op zo’n dag de luchtkwaliteit veel beter is: de uitstoot van schadelijke stoffen door auto’s vermindert met bijna 70%!

Zo’n autovrije dag is ook een ideaal ontspannings- en ontmoetingsmoment voor de inwoners. In 2019 organiseerden 11 van de 19 Brusselse gemeenten gratis activiteiten. Het perfecte moment om van je vrije tijd, cultuur, sport en het samenleven te genieten.

Verder is het ook dé kans om iedereen warm te maken voor een zachte mobiliteit, onder andere door het gratis openbaar vervoer dat op een autovrije dag wordt aangeboden. Zo is een geleidelijke mentaliteitsverandering mogelijk. Kortom, door autovrije dagen kunnen we samen dromen van de stad van morgen.

Sluit je aan bij onze “De straat is van jullie”-coalitie en teken onze petitie!
#DeStraatIsVanU
Brussels, Belgium

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Categorie

Links

Updates

2020-09-23 10:17:51 +0200

5,000 handtekeningen verzameld

2020-08-29 18:52:58 +0200

1,000 handtekeningen verzameld

2020-08-27 20:16:19 +0200

500 handtekeningen verzameld

2020-08-20 13:10:47 +0200

100 handtekeningen verzameld

2020-08-17 20:17:13 +0200

50 handtekeningen verzameld

2020-08-17 14:07:58 +0200

25 handtekeningen verzameld

2020-08-17 11:49:39 +0200

10 handtekeningen verzameld