Aan: Lijsttrekkers Wachtebeke

Samen voor gezondere lucht in Wachtebeke

Samen voor gezondere lucht in Wachtebeke

Beste lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen in Wachtebeke,

Het is algemeen geweten dat we op vele plekken in ons land ziekmakende lucht inademen. De ongezonde uitlaatgassen van de vele auto’s in onze straten schaden onze gezondheid en in het bijzonder die van onze kinderen. Duidelijke mobiliteitskeuzes in onze stad/gemeente die de gezondheid van inwoners en hun kinderen op de eerste plaats zetten kunnen het verschil maken. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober wordt het beleid voor de komende 6 jaar bepaald. We vragen van alle partijen om zich te engageren gezonde lucht als een prioriteit te behandelen door de komende legislatuur werk te maken van straten op maat van mensen in plaats van op maat van auto’s:

● Geef voorrang aan investeringen in veilige straten voor fietsers en voetgangers;
● Maak werk van een beter openbaar vervoer en stimuleer autodelen;
● Ontraad het autoverkeer met een verkeerscirculatieplan, duurzaam parkeerbeleid, autovrije zones en fietsstraten;
● Schep duidelijkheid voor de automobilist met een ambitieus plan voor de uitfasering van eerst diesel- en nadien benzinewagens in onze straten.

Alvast bedankt voor uw aandacht.

Waarom is het belangrijk?

Ik vind het belangrijk om hier nog eens de aandacht op te vestigen, ook al ben ik ervan van overtuigd dat u dezelfde mening als ik bent toegedaan. U vindt de toekomst van uw kinderen en kleinkinderen immers ook heel belangrijk.

Wachtebeke

Category


Redenen om te tekenen

  • Denk aan de toekomst van onze (klein)kinderen