Skip to main content

Aan: Lijsttrekkers Ninove

Samen voor gezondere lucht in Ninove!

Samen voor gezondere lucht in Ninove!

Beste lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen in Ninove,

Het is algemeen geweten dat we op vele plekken in ons land ziekmakende lucht inademen. De ongezonde uitlaatgassen van de vele auto’s in onze straten schaden onze gezondheid en in het bijzonder die van onze kinderen. Duidelijke mobiliteitskeuzes in onze stad/gemeente die de gezondheid van inwoners en hun kinderen op de eerste plaats zetten kunnen het verschil maken. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober wordt het beleid voor de komende 6 jaar bepaald. We vragen van alle partijen om zich te engageren gezonde lucht als een prioriteit te behandelen door de komende legislatuur werk te maken van straten op maat van mensen in plaats van op maat van auto’s:

● Geef voorrang aan investeringen in veilige straten voor fietsers en voetgangers;
● Maak werk van een beter openbaar vervoer en stimuleer en organiseer autodelen;
● Ontraad het autoverkeer met een verkeerscirculatieplan, duurzaam parkeerbeleid, autovrije zones in het centrum en fietsstraten. Richt schoolomgevingen opnieuw in met behulp van deze prioriteiten.
● Schep duidelijkheid voor de automobilist met een ambitieus plan voor de uitfasering van eerst diesel- en nadien benzinewagens in onze straten.

Waarom is het belangrijk?

Als je Ninove binnen fietst, kan je de uitlaatgassen in de stad ruiken. Auto's rijden rondjes op zoek naar een parkeerplaats die pal in het centrum is voorzien. In Ninove hebben handelaars en politici nog steeds niet door dat een verkeersvrije binnenstad volk lokt dat met meer aandacht winkelt en wandelt. Fietsers moeten onveilige kruispunten oversteken en worden in smalle straten ingehaald zonder dat chauffeurs de verplichte afstand van 1 meter in acht nemen. Fietsparkeerplaatsen zijn ingenomen door auto's of bevatten designstallingen waar je fiets onmogelijk overeind kan in blijven. Fietsparkeerplaatsen met verwrongen houders worden niet hersteld. Het fietspunt aan het station is onzichtbaar en maar 3 dagen meer geopend. Lijsttrekkers en politici, fiets en wandel! Varieer in het verkeer en krijg voeling met bovenstaande vaststellingen. Laat je inspireren door mooie voorbeeldsteden. En geniet van de gezondere lucht als je alle nodige aanpassingen hebt doorgevoerd.

Ninove

Categorie


Redenen om te tekenen

  • Dit is een heel mooie zaak, moet je allemaal tekenen jonge!
  • Omdat schone lucht basic is voor een gezonde binnenkant van iedereen!

Updates

2018-09-17 17:47:57 +0200

50 handtekeningen verzameld

2018-05-16 16:07:18 +0200

25 handtekeningen verzameld

2018-05-15 09:26:03 +0200

10 handtekeningen verzameld