Skip to main content

Aan: Lijsttrekkers Kasterlee

Samen voor gezondere lucht in Kasterlee

Samen voor gezondere lucht in Kasterlee

Beste lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen in Kasterlee,

Het is algemeen geweten dat we op vele plekken in ons land ziekmakende lucht inademen. De ongezonde uitlaatgassen van de vele auto’s in onze straten schaden onze gezondheid en in het bijzonder die van onze kinderen. Duidelijke mobiliteitskeuzes in onze gemeente die de gezondheid van inwoners en hun kinderen op de eerste plaats zetten kunnen het verschil maken. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober wordt het beleid voor de komende 6 jaar bepaald. We vragen van alle partijen om zich te engageren gezonde lucht als een prioriteit te behandelen door de komende legislatuur werk te maken van straten op maat van mensen in plaats van op maat van auto’s:

● Geef voorrang aan investeringen in veilige straten voor fietsers en voetgangers;
● Maak werk van een beter openbaar vervoer en stimuleer autodelen;
● Ontraad het autoverkeer met een verkeerscirculatieplan, duurzaam parkeerbeleid, autovrije zones en fietsstraten;
● Schep duidelijkheid voor de automobilist met een ambitieus plan voor de uitfasering van eerst diesel- en nadien benzinewagens in onze straten.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Waarom is het belangrijk?

Sinds het begin van de industriële revolutie zijn we met zijn allen begonnen om ons milieu te verpesten. Het is echter pas in de laatste decennia duidelijk geworden wat voor een vernietigende uitwerking deze voortschrijdende vervuiling op onze omgeving en op de hele planeet begint te krijgen.
Als we onze kinderen en onze kleinkinderen nog een beetje hoop op een leefbare wereld willen geven, dan moeten we NU beginnen met de rotzooi op te ruimen!
Stop met vervuilen en begin met opruimen: NU
Of wil jij in de geschiedenisboeken terecht komen als "één van die generatie die onze aarde om zeep heeft geholpen"? - Ik niet!

Kasterlee

Categorie


Redenen om te tekenen

  • Voor onze kleinkinderen en onszelf

Updates

2018-09-12 23:19:17 +0200

10 handtekeningen verzameld