Aan: Lijsttrekkers Galmaarden

Samen voor gezondere lucht in Galmaarden!

Samen voor gezondere lucht in Galmaarden!

Beste lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen in Galmaarden,

Het is algemeen geweten dat we op vele plekken in ons land ziekmakende lucht inademen. De ongezonde uitlaatgassen van de vele auto’s in onze straten schaden onze gezondheid en in het bijzonder die van onze kinderen. Duidelijke mobiliteitskeuzes in onze mooie gemeente die de gezondheid van inwoners en hun kinderen op de eerste plaats zetten kunnen het verschil maken. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober wordt het beleid voor de komende 6 jaar bepaald. We vragen van alle partijen om zich te engageren gezonde lucht als een prioriteit te behandelen door de komende legislatuur werk te maken van straten op maat van mensen in plaats van op maat van auto’s:

● Geef voorrang aan investeringen in veilige straten voor fietsers en voetgangers;
● Maak werk van een beter openbaar vervoer en stimuleer autodelen;
● Ontraad het autoverkeer met een verkeerscirculatieplan, duurzaam parkeerbeleid, autovrije zones en fietsstraten;
● Schep duidelijkheid voor de automobilist met een ambitieus plan voor de uitfasering van eerst diesel- en nadien benzinewagens in onze straten.

Waarom is het belangrijk?

Een gezonde lucht & reductie van de CO2-uitstoot zou het meest belangrijke thema moeten zijn van alle partijen. Als we nu niets (of te weinig) ondernemen wordt de uitdaging om de wereld leefbaar te houden alleen maar groter. We moeten dus nu reageren! De burgemeester van Galmaarden tekende in 2011 het burgemeestersconvenant waarin beloofd werd om 20 % CO2 te besparen tegen 2020 - tot dusver is er in Galmaarden nog bitter weinig ondernomen om CO2 te besparen. Ook in het gezonder maken van de lucht schieten onze beleidsmakers te kort. Zeker rond gemeentelijke scholen gelegen aan drukke verkeerswegen wordt erg weinig ondernomen (het aanleggen van een groene corridor tussen school en verkeersas bv.). Tijd voor verandering dus!

Galmaarden

Category