Skip to main content

Aan: Lijsttrekkers Boechout

Samen voor gezondere lucht in Boechout en Vremde!

Samen voor gezondere lucht in Boechout en Vremde!

Beste lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen in Boechout,

Het is algemeen geweten dat we op vele plekken in ons land ziekmakende lucht inademen. In Boechout en Vremde worden we gelukkig gespaard van de ergste waarden van fijn stof en schadelijke stikstofverbindingen die richting stad sterk toenemen. Maar voor onze longen en vooral die van onze kinderen is 'niet de slechtste zijn' onvoldoende.

Duidelijke mobiliteitskeuzes in onze gemeente die de gezondheid van inwoners en hun kinderen op de eerste plaats zetten kunnen het verschil maken. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober wordt het beleid voor de komende 6 jaar bepaald. We vragen van alle partijen om zich te engageren gezonde lucht als een prioriteit te behandelen door de komende legislatuur verder werk te maken van straten op maat van mensen in plaats van op maat van auto’s:

● Geef voorrang aan investeringen in veilige straten voor fietsers en voetgangers;
● Maak werk van een beter openbaar vervoer en stimuleer autodelen;
● Ontraad het autoverkeer met een strakker verkeerscirculatieplan, duurzaam parkeerbeleid, autovrije zones en fietsstraten;
● Schep duidelijkheid voor de automobilist met een ambitieus plan voor de uitfasering van eerst diesel- en nadien benzinewagens in onze straten.

Onze huidige coalitie heeft afgelopen legislatuur al vaker de kaart getrokken van de actieve weggebruiker. Om ook effectief naar klimaatdoelstellingen van 2020 toe te werken en de leefkwaliteit in onze gemeente verder te verbeteren moet echter nog harder worden ingezet op gezondere alternatieven voor de talrijke autoritjes naar bakker, frituur en school achter de hoek, waar nu maar al te vaak voor wordt gekozen.

Van twee walletjes eten en toch nog vooruitgang boeken zal komende legislatuur niet meer zo vanzelfsprekend worden. Ik vraag dan ook aan de lijsttrekkers om duidelijk kleur te bekennen naar de kiezers toe.

Waarom is het belangrijk?

Vremde en Boechout zijn niet toevallig razend populair voor jonge gezinnen om zich te komen nestelen: tegen het mooie platteland aan waar we kunnen genieten van een luchtkwaliteit die beter is dan in de stad, en tegelijk op fietsafstand van de stad. In onze gemeente komen genieten van deze voordelen maar zelf bijdragen aan de problemen in de stad is weing sociaal. Het is een realiteit dat meer mensen moeten kunnen genieten van de voordelen van de randstad. Onder een bestuur met een sterke visie moet dit kunnen terwijl we onze lucht- en levenskwaliteit niet zien dalen of stagneren, maar stijgen!

Boechout

Categorie

Updates

2018-09-12 14:45:32 +0200

50 handtekeningen verzameld

2018-05-18 19:28:24 +0200

25 handtekeningen verzameld

2018-05-15 08:35:37 +0200

10 handtekeningen verzameld