Skip to main content

Aan: Têtes de liste/Lijsttrekkers Saint-Josse-ten-Noode - Sint-Joost-ten-Node

Samen voor gezonde lucht/Ensemble pour une air plus sain in Saint-Josse-ten-Noode»

Samen voor gezonde lucht/Ensemble pour une air plus sain in Saint-Josse-ten-Noode»

texte en français ci-dessous

Beste lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen in Saint-Josse-ten-Noode - Sint-Joost-ten-Node,

Het is algemeen geweten dat we op vele plekken in ons land ziekmakende lucht inademen. De ongezonde uitlaatgassen van de vele auto’s in onze straten schaden onze gezondheid en in het bijzonder die van onze kinderen. Duidelijke mobiliteitskeuzes in onze stad/gemeente die de gezondheid van inwoners en hun kinderen op de eerste plaats zetten kunnen het verschil maken. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober wordt het beleid voor de komende 6 jaar bepaald. We vragen van alle partijen om zich te engageren gezonde lucht als een prioriteit te behandelen door de komende legislatuur werk te maken van straten op maat van mensen in plaats van op maat van auto’s:

● Geef voorrang aan investeringen in veilige straten voor fietsers en voetgangers;
● Maak werk van een beter openbaar vervoer en stimuleer autodelen;
● Ontraad het autoverkeer met een verkeerscirculatieplan, duurzaam parkeerbeleid, autovrije zones en fietsstraten;
● Schep duidelijkheid voor de automobilist met een ambitieus plan voor de uitfasering van eerst diesel- en nadien benzinewagens in onze straten.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Mesdames et Messieurs les têtes de liste aux élections communales de Saint-Josse-ten-Noode - Sint-Joost-ten-Node,

Il est de notoriété publique que nous respirons un air malsain en maints endroits de notre pays. Les gaz d’échappement des nombreux véhicules qui circulent en rue nuisent à notre santé, et en particulier à celle de nos enfants. Des choix de mobilité clairs dans notre ville/commune, accordant la priorité à la santé des résidents et de leurs enfants, peuvent faire la différence. Les élections communales du 14 octobre orienteront la politique en la matière pour les 6 prochaines années. Au cours de la prochaine législature, nous demandons à tous les partis de s’engager à traiter la qualité de l’air comme une priorité et à adapter les rues aux personnes plutôt qu’aux voitures, notamment en :

● Investissant en priorité dans des rues sûres pour les cyclistes et les piétons ;
● Améliorant les transports publics et stimulant le covoiturage ;
● Décourageant la circulation automobile grâce à un plan de circulation, une politique de stationnement durable, des zones sans voiture et des pistes cyclables ;
● Faisant preuve de clarté vis-à-vis des automobilistes, avec un plan ambitieux pour éliminer progressivement de nos rues les voitures au diesel puis à essence.

Waarom is het belangrijk?

La qualité de l'air et la mobilité touchent tous les citoyens ! Luchtkwaliteit én mobiliteit belangt elke burger aan!
De metingen tonen aan dat de luchtkwaliteit in Sint-joost-ten-node zeer slecht is.
Des mesures de la qualité de l’air effectuées à Saint-Josse-Ten-Noode ont montré qu’il était de mauvaise qualité.

Saint-Josse-Ten-Noode est la plus petite commune de Belgique, avec quasi 30% de ses habitants qui sont des jeunes et des enfants. Ils ont le droit à un cadre de vie sain et qu’on leur consacre plus de place dans l’espace publique.
Sint-joost-ten-node is de kleinste gemeente van België, bijna 30 % van de inwoners zijn kinderen en jongeren. Ze hebben recht op een gezonde leefomgeving én verdienen meer plaats in de openbare ruimte.

Les conséquences sur la santé sont graves : Asthme, bronchites, augmentation des chances d’accidents vasculaires comme les infarctus et les accidents vasculaires cérébraux, Alzheimer, retard de développement cérébral et intellectuel, entre autres.
De gevolgen hiervan zijn desastreus : astma, bronchitis, verhoogde kans op hart en vaatziekten, alzheimer, vertraagde cerebrale ontwikkeling, enz.

Saint-Josse-ten-Noode - Sint-Joost-ten-Node

Categorie


Redenen om te tekenen

  • Ecolo-groen 1210 blijft ijveren voor een veralgemeende zone 30 in Sint-Joost, een mobiliteitsplan dat het sluipverkeer uit onze straten haalt en radicale keuzes inzake de aanleg van openbare ruimte.
  • Open VLD Sint-Joost ambieert rgotendeels dezelfde zaken als in de petitie worden gevraagd. Gewoon doen dus !
  • Omdat ook de automobilisten die hier stikken in de file voor mijn deur eigenlijk beter verse lucht happen op de fiets...

Updates

2018-09-24 21:12:43 +0200

100 handtekeningen verzameld

2018-09-07 09:34:50 +0200

50 handtekeningen verzameld

2018-09-06 18:06:05 +0200

25 handtekeningen verzameld

2018-09-06 16:41:47 +0200

10 handtekeningen verzameld