Skip to main content

Aan: Lijsttrekkers Dilbeek

Ademen in Dilbeek kan je gezondheid schaden, of niet?

Ademen in Dilbeek kan je gezondheid schaden, of niet?

Beste lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen in DILBEEK,
ondergetekenden eisen duidelijk een oplossing af te dwingen van de verantwoordelijke instanties om het autoverkeer te milderen:Sluikverkeer efficiënt ontmoedigen en een snelle oplossing zoeken met DeLijn (in samenspraak met de bewoners) om een comfortabel openbaarvervoer in eigen bedding op de NINOOFSE STEENWEG in te richten; (Nu zitten de overvolle bussen 's morgens hopeloos vast in de dagelijkse file)
Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober wordt het beleid voor de komende 6 jaar bepaald en de GEVOLGEN minstens van de komende 20 JAAR. We vragen van alle partijen om zich te engageren gezonde lucht als een prioriteit te behandelen door de komende legislatuur werk te maken van straten op maat van mensen in plaats van op maat van auto’s:

● Geef voorrang aan investeringen in veilige straten voor spelende kinderen,voor fietsers en voetgangers en minder validen● Maak werk van een beter openbaar vervoer en stimuleer autodelen;
● Ontraad het autoverkeer met een verkeerscirculatieplan, duurzaam parkeerbeleid, autovrije zones VOORAL ROND DE SCHOLEN !!!! , fietsstraten en MEER WANDELWEGENNETWERK OP ERFDIENSTBAARHEDEN● Schep duidelijkheid voor de automobilist met een ambitieus plan voor de uitfasering van eerst diesel- en nadien benzinewagens in onze straten. (maak elektrische oplaadpalen frequent mogelijk voor onze elektrische wagens: met garantie dat ze opgewekt werd door groene stroom)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Waarom is het belangrijk?

Ziekmakende lucht inademen komt niet alleen uit Brussel . De uitlaatgassen van de vele auto’s (vooral op de spitsuren), die naar Brussel pendelen schaden onze gezondheid en vooral die van onze kinderen. Een duidelijke mobiliteitskeuzes werd voorop gesteld met het GEN, maar buiten de ontdubbeling van de spoorweg Brussel - Gent, is er niets gerealiseerd van een comfortabel openbaar vervoer op de Ninoofsestw. Op het spitsuur 4000 wagens per uur waarvan 72% alleen bezet door de bestuurder zelf.
Ondertussen heeft de NMBS eenzijdig beslist GEEN TUSSENSTOPPLAATS te maken op het kruispunt van de Ninoofse steenweg ondanks de vraag van het gemeente bestuur van Dilbeek. ( het enige wat telt voor de NMBS is winst, niet de reizigers)
Delijn heeft zijn beslissing om een tramspoor op de Ninoofsestw in te voeren uitgesteld tot 2025, omdat de gemeentebesturen zich verzetten tegen het vrijgeven van een trambedding, of tegen een lange elektrische/waterstof bus IN EIGEN BEDDING !!!!!!!!!.(PS Men is met het openbaar vervoer sneller en comfortabeler in Brussel vanuit Gent dan b.v. vanuit Schepdaal.

Dilbeek

Category


Redenen om te tekenen

  • omdat ik geloof in de niet te stuiten mentaliteitsverandering waar veel politici zullen mee rekening moeten houden voor een betere levenskwaliteit met grotere mobiliteit in gezonde lucht voor mens ,dier en planten

Updates

2018-09-11 08:28:55 +0200

25 handtekeningen verzameld

2018-07-03 12:09:09 +0200

10 handtekeningen verzameld