Stop Megastallen in Antwerpen!

Jaar na jaar zijn er minder boeren en boerderijen, en meer en meer veefabrieken. Megastallen veroveren het Vlaamse platteland. Maar steeds meer mensen komen ertegen in opstand: tegen de stank, de milieuvervuiling en andere overlast die met intensieve veeteelt gepaard gaan. Voor het klimaat, lokale natuur en dierenwelzijn.

Samen kunnen we het tij keren, stap voor stap.

Hoewel er tal van bezwaarschriften worden ingediend en overal nieuwe actiecomités worden opgericht, krijgen de individuele dossiers nog vaak groen licht.

Door deze campagne te steunen, stuurt u een duidelijke boodschap naar de overheid: megastallen horen niet thuis in Vlaanderen.

Zoek je lokale campagne
Jouw locatie