Skip to main content

Aan: Lijsttrekkers Balen

Want ook de Kempische lucht kan properder: samen voor gezondere lucht in Balen

Want ook de Kempische lucht kan properder: samen voor gezondere lucht in Balen

Beste lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen in Balen,

Het is algemeen geweten dat we op vele plekken in ons land ziekmakende lucht inademen. De ongezonde uitlaatgassen van de vele auto’s in onze straten schaden onze gezondheid en in het bijzonder die van onze kinderen. Duidelijke mobiliteitskeuzes in onze stad/gemeente die de gezondheid van inwoners en hun kinderen op de eerste plaats zetten kunnen het verschil maken. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober wordt het beleid voor de komende 6 jaar bepaald. We vragen van alle partijen om zich te engageren gezonde lucht als een prioriteit te behandelen door de komende legislatuur werk te maken van straten op maat van mensen in plaats van op maat van auto’s:

● Geef voorrang aan investeringen in veilige straten voor fietsers en voetgangers;
● Maak werk van een beter openbaar vervoer en stimuleer autodelen;
● Ontraad het autoverkeer met een verkeerscirculatieplan, duurzaam parkeerbeleid, autovrije zones en fietsstraten;
● Schep duidelijkheid voor de automobilist met een ambitieus plan voor de uitfasering van eerst diesel- en nadien benzinewagens in onze straten.

Waarom is het belangrijk?

Er gebeuren al veel goede dingen in Balen. Als fervent fietser heb ik bijvoorbeeld vaak al het gevoel beter af te zijn dan de automobilisten. Mooi!

En toch: alles kan beter. Met deze petitie hoop ik dat de politici de prioriteit die propere lucht moet zijn niet uit het oog verliezen en blijven werken aan de gezondheid en veiligheid van elke Balenaar.

Balen

Categorie


Redenen om te tekenen

  • Omdat het belangrijk is!

Updates

2018-09-18 18:07:00 +0200

10 handtekeningen verzameld