Skip to main content

Aan: Lijsttrekkers Wijnegem

VOOR IEDEREEN GEZONDE LUCHT IN WIJNEGEM

VOOR IEDEREEN GEZONDE LUCHT IN WIJNEGEM

EEN WARME OPROEP NAAR ALLE WIJNEGEMSE KANDIDATEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN 14-10-2018

Beste lijsttrekkers/kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in Wijnegem,

Het is algemeen geweten dat we op vele plekken in ons land ziekmakende lucht inademen. De ongezonde uitlaatgassen van de vele auto’s in onze straten schaden onze gezondheid en in het bijzonder die van onze kinderen.
Duidelijke mobiliteitskeuzes in onze stad/gemeente die de gezondheid van inwoners en hun kinderen op de eerste plaats zetten kunnen het verschil maken.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober wordt het beleid voor de komende 6 jaar bepaald.

We vragen van alle partijen om zich te engageren gezonde lucht als een prioriteit te behandelen door de komende legislatuur werk te maken van straten op maat van mensen in plaats van op maat van auto’s:

** geef nog meer voorrang aan investeringen in veilige straten voor fietsers en voetgangers
** promoot en verbeter nog meer het openbaar vervoer en stimuleer auto- en fietsdelen/fietsleasen
** ontraad het autoverkeer met een verkeerscirculatieplan, duurzaam parkeerbeleid, autovrije schoolomgevingen en fietsstraten
** schep duidelijkheid voor de automobilist met een ambitieus plan voor de uitfasering van eerst diesel- en nadien benzinewagens in onze straten
** ga voluit om de nog open groene ruimten te verwerven en aan uw bewoners te geven

Waarom is het belangrijk?

We moeten vooral streven naar een nog meer, gezond, leefbaar, veilig en kindvriendelijk Wijnegem waar het goed leven is voor IEDEREEN.

Wijnegem

Redenen om te tekenen

  • Gezonde lucht is van levensbelang
  • minder autoverkeer, zeker rond de scholen, genoeg groene ruimten, veilige straten/vernieuwde fietspaden voor fietsers/voetpaden voor voetgangers
  • Gezonde lucht is van levensbelang

Updates

2018-05-16 08:48:13 +0200

50 handtekeningen verzameld

2018-05-13 22:48:40 +0200

25 handtekeningen verzameld

2018-05-13 15:27:56 +0200

10 handtekeningen verzameld