Skip to main content

Aan: Flemish Minister for the Environment Zuhal Demir

Stop Megastallen

Steeds meer mensen verzetten zich tegen de steile opmars van megastallen in Vlaanderen. Tegen de stank, de lucht-, water- en grondvervuiling die met intensieve veeteelt gepaard gaan. Voor klimaat, milieu en dierenwelzijn.

Vlaanderen telt jaar na jaar minder boeren en minder boerderijen, maar wel steeds grotere megastallen. Dit moet stoppen.

Samen kunnen we het tij keren, stap voor stap. Megastallen horen niet thuis in Vlaanderen.

Waarom is het belangrijk?

Er belandt steeds meer stikstof in onze beschermde natuurgebieden, veel meer dan ons ecosysteem aankan. Onze natuurgebieden zijn in de slechtste staat van heel Europa.[1] Ook de watervervuiling[2] blijft jaar na jaar toenemen in Vlaanderen. Bovendien wordt voor de Belgische veeteelt jaarlijks bijna een miljoen ton soja ingevoerd[3], het grootste deel uit Zuid-Amerika met een hoog risico op ontbossing.

In het huidige productiemodel verliest zowat iedereen. Ook kleinere familiebedrijven kunnen niet concurreren met de dolgedraaide overproductie die de prijs van vlees, zuivel en eieren nog verder naar omlaag duwt. Alle veehouders worden meegesleurd in een race naar de bodem.

[1] https://www.apache.be/wp-content/uploads/2020/11/Omgekeerd-diagram-habitattypen-2013-2018-01-1.png?showEmbed=false
[2] https://www.vmm.be/publicaties/nutrienten-in-oppervlaktewater-in-landbouwgebied-resultaten-map-meetnet-2018-2019
[3] https://wwf.be/assets/RAPPORT-POLICY/FOOD/NL/Factsheet-SOY-final-NL.pdf

Categorie

Links

Updates

2022-03-06 13:18:47 +0100

10 handtekeningen verzameld