Aan: Lijsttrekkers Zwijndrecht

Samen voor gezondere lucht in Zwijndrecht // « Ensemble pour un air plus sain à Zwijndrecht »

Samen voor gezondere lucht in Zwijndrecht // « Ensemble pour un air plus sain à Zwijndrecht »

Beste lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen in Zwijndrecht,

Het is algemeen geweten dat we op vele plekken in ons land ziekmakende lucht inademen. De ongezonde uitlaatgassen van de vele auto’s in onze straten schaden onze gezondheid en in het bijzonder die van onze kinderen. Duidelijke mobiliteitskeuzes in onze stad/gemeente die de gezondheid van inwoners en hun kinderen op de eerste plaats zetten kunnen het verschil maken. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober wordt het beleid voor de komende 6 jaar bepaald. We vragen van alle partijen om zich te engageren gezonde lucht als een prioriteit te behandelen door de komende legislatuur werk te maken van straten op maat van mensen in plaats van op maat van auto’s:

● Geef voorrang aan investeringen in veilige straten voor fietsers en voetgangers;
● Maak werk van een beter openbaar vervoer en stimuleer autodelen;
● Ontraad het autoverkeer met een verkeerscirculatieplan, duurzaam parkeerbeleid, autovrije zones en fietsstraten;
● Schep duidelijkheid voor de automobilist met een ambitieus plan voor de uitfasering van eerst diesel- en nadien benzinewagens in onze straten.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Mesdames et Messieurs les têtes de liste aux élections communales de Zwijndrecht,

Il est de notoriété publique que nous respirons un air malsain en maints endroits de notre pays. Les gaz d’échappement des nombreux véhicules qui circulent en rue nuisent à notre santé, et en particulier à celle de nos enfants. Des choix de mobilité clairs dans notre ville/commune, accordant la priorité à la santé des résidents et de leurs enfants, peuvent faire la différence. Les élections communales du 14 octobre orienteront la politique en la matière pour les 6 prochaines années. Au cours de la prochaine législature, nous demandons à tous les partis de s’engager à traiter la qualité de l’air comme une priorité et à adapter les rues aux personnes plutôt qu’aux voitures, notamment en :

● Investissant en priorité dans des rues sûres pour les cyclistes et les piétons ;
● Améliorant les transports publics et stimulant le covoiturage ;
● Décourageant la circulation automobile grâce à un plan de circulation, une politique de stationnement durable, des zones sans voiture et des pistes cyclables ;
● Faisant preuve de clarté vis-à-vis des automobilistes, avec un plan ambitieux pour éliminer progressivement de nos rues les voitures au diesel puis à essence.

Waarom is het belangrijk?

We ademen allemaal lucht, het is dan ook van belang dat deze van de beste kwaliteit is. Ieder van ons, van de jongste tot de oudste, voelt de effecten van vervuilde lucht. Het is tijd dat de politiek hier zijn verantwoordelijkheid begint in te dragen.

Zwijndrecht

Redenen om te tekenen

  • Gezonde lucht is essentieel voor ieder levend wezen