Skip to main content

Aan: Lijsttrekkers Zelzate

Samen voor gezondere lucht in Zelzate, de gemeente met de bijna slechtste lucht in Belgiê!

Samen voor gezondere lucht in Zelzate, de gemeente met de bijna slechtste lucht in Belgiê!

Beste lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen in Zelzate,
Uit onderzoekt blijkt dat de lucht in Zelzate bij de sléchtste 10% van de provincie hoort! In de week van 19 februari 2018 werd de waarschuwingsdrempel voor fijn stof zelfs overschreden! Gezien de problematiek in onze gemeente mòeten we in Oost-Vlaanderen een pioniersrol spelen.
Het is algemeen geweten dat we op vele plekken in ons land ziekmakende lucht inademen. De ongezonde uitlaatgassen van de vele auto’s in onze straten schaden onze gezondheid en in het bijzonder die van onze kinderen. Duidelijke mobiliteitskeuzes in onze stad/gemeente die de gezondheid van inwoners en hun kinderen op de eerste plaats zetten kunnen het verschil maken. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober wordt het beleid voor de komende 6 jaar bepaald. We vragen van alle partijen om zich te engageren gezonde lucht als een prioriteit te behandelen door de komende legislatuur werk te maken van straten op maat van mensen in plaats van op maat van auto’s:

● Meer controles van de luchtkwaliteit én maatregelen aub.
● Leidt het verkeer door de stad om.
● Ontraad het autoverkeer met een verkeerscirculatieplan, duurzaam parkeerbeleid, autovrije zones en fietsstraten;
● Breng de snelheid waar scholen zijn drastisch omlaag. 30km per uur is meer dan snel genoeg. Denk aan de veiligheid van onze kinderen!
Burgemeester J.Chalmetlaan is geen racebaan!
● Voer snelheidscontroles uit.
● Voer metingen uit die de vervuiling van de teerfabrieken aan de kaak stelt. Benzeen in de grond, en in de lucht???
● Geef voorrang aan investeringen in veilige straten voor fietsers en voetgangers;
● Maak werk van een beter openbaar vervoer en stimuleer autodelen;
● Schep duidelijkheid voor de automobilist met een ambitieus plan voor de uitfasering van eerst diesel- en nadien benzinewagens in onze straten.

Waarom is het belangrijk?

Omdat: Uit onderzoekt blijkt dat de lucht in Zelzate bij de sléchtste 10% van de provincie hoort. In de week van 19 februari 2018 werd de waarschuwingsdrempel voor fijn stof zelfs overschreden! Gezien de problematiek in onze gemeente mòeten we in Oost-Vlaanderen een pioniersrol spelen.”
(Het Laatste Nieuws 29/3/2018)
Daarom dus!!

Zelzate

Categorie


Redenen om te tekenen

  • Bertus massen

Updates

2018-09-17 23:05:25 +0200

50 handtekeningen verzameld

2018-09-17 17:06:38 +0200

25 handtekeningen verzameld

2018-07-29 07:24:50 +0200

10 handtekeningen verzameld