Skip to main content

Aan: Lijsttrekkers Schilde

Samen voor gezondere lucht in Schilde

Samen voor gezondere lucht in Schilde

Beste lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen in Schilde,

Het is algemeen geweten dat we op vele plekken in ons land ziekmakende lucht inademen. De ongezonde uitlaatgassen van de vele auto’s in onze straten schaden onze gezondheid en in het bijzonder die van onze kinderen. Duidelijke mobiliteitskeuzes in onze gemeente die de gezondheid van inwoners en hun kinderen op de eerste plaats zetten kunnen het verschil maken. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober wordt het beleid voor de komende 6 jaar bepaald. We vragen van alle partijen om zich te engageren gezonde lucht als een prioriteit te behandelen door de komende legislatuur werk te maken van straten op maat van mensen in plaats van op maat van auto’s:

● Geef voorrang aan investeringen in veilige straten voor fietsers en voetgangers; hanteer bij en tijdens alle verkeerswerken en -ingrepen het STOP-principe en stel het kind, de senior en de persoon met een handicap als norm : een verkeerssituatie is pas voldoende veilig als zij er zich zelfstandig en zonder problemen in kunnen begeven, zorg voor voldoende en veilige oversteekplaatsen en conflictvrije kruispunten;
● Maak werk van een beter openbaar vervoer en stimuleer autodelen, fietsdelen en fietsleasen;
● Ontraad het autoverkeer met een doordacht verkeerscirculatieplan, duurzaam parkeerbeleid, autovrije zones en fietsstraten. Zorg voor een fietsveilige doortocht van de dorpskommen van Schilde (Oelegemsteenweg, Puttenhoflaan, Schoolstraat) en 's Gravenwezel (Gillès de Pélichylei, Kerkstraat, De Kaak), voor fietsparkeerplaatsen in het commerciële centrum (Turnhoutsebaan, Wijnegemsteenweg,...), voor (fiets)veilige schoolomgevingen en schoolfietsroutes, voor optimale fietstoegankelijkheid van het gemeentelijk patrimonium en comfortabele, overdekte fietsstallingen. Vervang de fietssuggestiestroken in de Schoolstraat door volwaardige fietspaden;
● Schep duidelijkheid voor de automobilist met een ambitieus plan voor de uitfasering van eerst diesel- en nadien benzinewagens in onze straten.

Waarom is het belangrijk?

Samen streven naar een gezond, leefbaar, veilig en kindvriendelijk Schilde waar het goed leven is voor iedereen.

Schilde

Updates

2018-05-26 00:28:17 +0200

25 handtekeningen verzameld

2018-05-23 13:48:59 +0200

10 handtekeningen verzameld