Skip to main content

Aan: Lijsttrekkers Ranst

Samen voor gezondere lucht in Ranst

Samen voor gezondere lucht in Ranst

Beste lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen in Ranst,

Het is algemeen geweten dat we op vele plekken in ons land ziekmakende lucht inademen. De ongezonde uitlaatgassen van de vele auto’s in onze straten schaden onze gezondheid en in het bijzonder die van onze kinderen. Duidelijke mobiliteitskeuzes in onze stad/gemeente die de gezondheid van inwoners en hun kinderen op de eerste plaats zetten kunnen het verschil maken. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober wordt het beleid voor de komende 6 jaar bepaald. We vragen van alle partijen om zich te engageren gezonde lucht als een prioriteit te behandelen door de komende legislatuur werk te maken van straten op maat van mensen in plaats van op maat van auto’s:

● Geef voorrang aan investeringen in veilige straten voor fietsers en voetgangers;
● Maak werk van een beter openbaar vervoer en stimuleer autodelen;
● Ontraad het autoverkeer met een verkeerscirculatieplan, duurzaam parkeerbeleid, autovrije zones en fietsstraten;
● Schep duidelijkheid voor de automobilist met een ambitieus plan voor de uitfasering van eerst diesel- en nadien benzinewagens in onze straten.

Waarom is het belangrijk?

Propere lucht is een basisrecht. De langetermijneffecten van vervuiling op onze gezondheid zal pas later aan het licht komen. Onze kindjes moeten voort leven op de planeet en stad die wij achterlaten. Hopelijk wijzigt het beleid en de mentaliteit zodat ze gezond en gelukkig blijven.

Ranst

Category


Redenen om te tekenen

  • Voor de toekomst maar ook voor NU. Niet alleen de auto's maar ook de industrie zal inspanningen moeten doen zoals de vervelende frituurgeur (van een welbepaalde firma) die meer dan geregeld het centrum van Oelegem binnenwaait.

Updates

2018-09-12 17:00:50 +0200

25 handtekeningen verzameld

2018-07-27 17:30:06 +0200

10 handtekeningen verzameld