Skip to main content

Aan: Lijsttrekkers Poperinge

Samen voor gezondere lucht in Poperinge

Samen voor gezondere lucht in Poperinge

Beste lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen in Poperinge,

Het is algemeen geweten dat we op vele plekken in ons land ziekmakende lucht inademen. De ongezonde uitlaatgassen van de vele auto’s in onze straten schaden onze gezondheid en in het bijzonder die van onze kinderen. Duidelijke mobiliteitskeuzes in onze stad/gemeente die de gezondheid van inwoners en hun kinderen op de eerste plaats zetten kunnen het verschil maken. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober wordt het beleid voor de komende 6 jaar bepaald. We vragen van alle partijen om zich te engageren gezonde lucht als een prioriteit te behandelen door de komende legislatuur werk te maken van straten op maat van mensen in plaats van op maat van auto’s:

● Geef voorrang aan investeringen in veilige straten voor fietsers en voetgangers;
● Maak werk van een beter openbaar vervoer en stimuleer autodelen; ● Ontraad het autoverkeer met een verkeerscirculatieplan, duurzaam parkeerbeleid, autovrije zones en fietsstraten;
● Schep duidelijkheid voor de automobilist met een ambitieus plan voor de uitfasering van eerst diesel- en nadien benzinewagens in onze straten.

Waarom is het belangrijk?

Hoesten in de tuin,braken in de tuin,vensters moeten dichthouden,de was moeten her wassen ....dit alles wegens de rook en stank veroorzaakt door de achterbuur zijn kachel en schouw welke de ganse omgeving verpest.

Komt daar nog bij het vele fijn stof opgewekt door het drukke sluipverkeer in de ontsluitende weg van amper 2.30m breedte waar alle aangelanden het slachtoffer van zijn.

Poperinge

Categorie

Updates

2018-08-31 12:01:46 +0200

10 handtekeningen verzameld