Skip to main content

Aan: Lijsttrekkers Overijse

Samen voor gezondere lucht in Overijse

Samen voor gezondere lucht in Overijse

Beste lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen in Overijse,

Het is algemeen geweten dat we op vele plekken in ons land ziekmakende lucht inademen. De ongezonde uitlaatgassen van de vele auto’s in onze straten schaden onze gezondheid en in het bijzonder die van onze kinderen. Duidelijke mobiliteitskeuzes in onze stad/gemeente die de gezondheid van inwoners en hun kinderen op de eerste plaats zetten kunnen het verschil maken. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober wordt het beleid voor de komende 6 jaar bepaald. We vragen van alle partijen om zich te engageren gezonde lucht als een prioriteit te behandelen door de komende legislatuur werk te maken van straten op maat van mensen in plaats van op maat van auto’s:

● Geef voorrang aan investeringen in veilige straten voor fietsers en voetgangers - dit betekent afgeschermde fietspaden naast wegen met 50 of 70 km/u, alléén conflictvrije kruispunten (zoals bij het SMO), en duidelijk zichtbare fietspaden (opvallende kleur, iconen) zodat die beter worden herkend (bv. Brusselse Steenweg)
● Maak werk van een beter openbaar vervoer (vervang diesel bussen en creëer vrije busbanen, ook als dat ten koste van autoverkeer gaat) en stimuleer autodelen.
● Ontraad het autoverkeer met een verkeerscirculatieplan, duurzaam parkeerbeleid, autovrije zones en fietsstraten. Maak sluipverkeer onmogelijk (bv. Vlaktedreef autovrij, Witheringendreef alleen voor lokaal verkeer), en push eindelijk voor het afsluiten van de verbinding met de E411 door Jezus-Eik, waardoor de historische dorpskern tijdens de spits verandert in een vervuilende file en fietsers geen ruimte hebben
● Schep duidelijkheid voor de automobilist met een ambitieus plan voor de uitfasering van eerst diesel- en nadien benzinewagens in onze straten..
● Doe veel meer aan stimuleren van gezond vervoer ter vervanging van de heilige wagen door bewustwordingscampagnes op scholen en via de media.
● Zorg voor goede, comfortabele, schone en veilige fietsverbindingen met omringende gemeentes (Hoeilaart, Tervuren, Genval, Brussel, ...).
● Onze kinderen zijn onze toekomst. Zorg dat kinderen veilig met de fiets naar school kunnen, zodat zij het als vanzelfsprekend zien om met lichaamsbeweging, en zonder in de file te staan, naar school te gaan. Dat kan alleen als er veilige en comfortabele verbindingen met de scholen zijn. Vermijd dat auto's voor de scholen kunnen stoppen!

Waarom is het belangrijk?

België laat al jaren lang alle kansen lopen om iets te doen tegen de alsmaar toenemende mobiliteitsproblematiek. Fietsen wordt op vele plaatsen actief en passief ontmoedigt door een totaal verkeerde fiscale politiek en gebrek aan aandacht voor veilig fiets pendelen naar werk, school, of andere bestemmingen. Zeker ook gezien de toenemende fijnstof-uitstoot zijn juist de zwakke weggebruikers de dupe! In Overijse staat men gemiddeld veel meer in de file en wordt toch veel meer de wagen genomen dan gemiddeld in Vlaanderen! (zie https://www.gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_overijse.pdf sectie D). Dit kan zo niet langer. Men hoeft niet ver over de grens te kijken hoe het óók kan! De politiek in België moet inzien dat het huidige pro Co2 en NOx en anti gezond leven beleid niet kan voortduren. Gelukkig zien we dat het gemeentebestuur in Overijse een gezondere kijk op deze topics heeft maar dat willen we ook na de verkiezingen zeker stellen. Vandaar deze petitie.

Overijse

Category

Updates

2018-09-20 08:49:46 +0200

50 handtekeningen verzameld

2018-09-10 22:20:54 +0200

25 handtekeningen verzameld

2018-08-08 09:47:08 +0200

10 handtekeningen verzameld