Skip to main content

Aan: Lijsttrekkers Oudenaarde

Samen voor gezondere lucht in Oudenaarde !!

Samen voor gezondere lucht in Oudenaarde !!

Beste lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen in Oudenaarde,

Het is algemeen geweten dat we op vele plekken in ons land ziekmakende lucht inademen. De ongezonde uitlaatgassen van de vele auto’s in onze straten schaden onze gezondheid en in het bijzonder die van onze kinderen. Duidelijke mobiliteitskeuzes in onze stad/gemeente die de gezondheid van inwoners en hun kinderen op de eerste plaats zetten kunnen het verschil maken. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober wordt het beleid voor de komende 6 jaar bepaald. We vragen van alle partijen om zich te engageren gezonde lucht als een prioriteit te behandelen door de komende legislatuur werk te maken van straten op maat van mensen in plaats van op maat van auto’s:

● Geef voorrang aan investeringen in veilige straten voor fietsers en voetgangers;
● Maak werk van een beter openbaar vervoer en stimuleer autodelen;
● Ontraad het autoverkeer met een verkeerscirculatieplan, duurzaam parkeerbeleid, autovrije zones en fietsstraten;
● Schep duidelijkheid voor de automobilist met een ambitieus plan voor de uitfasering van eerst diesel- en nadien benzinewagens!

Waarom is het belangrijk?

Gezonde lucht is een recht voor iedere Oudenaardse burger!

Oudenaarde

Categorie


Redenen om te tekenen

  • Omdat gezonde lucht onbetaalbaar is!
  • Oudenaarde heeft een kans gemist om gedurfde heslissingen te nemen bij hertekenen centrum. Wat meer autovrij zou zoveel aangenamer zijn. Centrum fietser van Vlaanderen?
  • ben zelf een fervent fietser en hoop dat de generatie na ons ook nog veel fietsgenot mag beleven

Updates

2018-09-17 21:12:29 +0200

100 handtekeningen verzameld

2018-05-15 08:27:39 +0200

50 handtekeningen verzameld

2018-05-14 08:19:54 +0200

25 handtekeningen verzameld

2018-05-13 12:50:55 +0200

10 handtekeningen verzameld