Skip to main content

Aan: Lijsttrekkers Moerbeke

Samen voor gezondere lucht in Moerbeke

Samen voor gezondere lucht in Moerbeke

Beste lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen in Moerbeke,

Het is algemeen geweten dat we op vele plekken in ons land ziekmakende lucht inademen. De ongezonde uitlaatgassen van de vele auto’s in onze straten schaden onze gezondheid en in het bijzonder die van onze kinderen. Duidelijke mobiliteitskeuzes in onze gemeente die de gezondheid van inwoners en hun kinderen op de eerste plaats zetten kunnen het verschil maken. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober wordt het beleid voor de komende 6 jaar bepaald. We vragen van alle partijen om zich te engageren gezonde lucht als een prioriteit te behandelen door de komende legislatuur werk te maken van straten op maat van mensen in plaats van op maat van auto’s:

● Geef voorrang aan investeringen in veilige straten voor fietsers en voetgangers;
● Maak werk van een beter openbaar vervoer en stimuleer autodelen;
● Ontraad het autoverkeer met een verkeerscirculatieplan, duurzaam parkeerbeleid, autovrije zones en fietsstraten;
● Schep duidelijkheid voor de automobilist met een ambitieus plan voor de uitfasering van eerst diesel- en nadien benzinewagens in onze straten.

Waarom is het belangrijk?

Ik start deze petitie voor een gezonder en leefbaar Moerbeke! Omdat we moeten zorgen voor elkaar, de aarde en iedereen die na ons komt!

Moerbeke

Category


Redenen om te tekenen

  • Te belangrijk om afvoerpijp te gaan xx
  • We do not inherit the Earth from our ancestors. We borrow it from our children...
  • Luchtkwaliteit in de marge van de kanaalzone, een blijvend aandachtspunt!

Updates

2018-09-12 16:34:34 +0200

25 handtekeningen verzameld

2018-09-07 00:03:39 +0200

10 handtekeningen verzameld