Skip to main content

Aan: Lijsttrekkers Mechelen

Samen voor gezondere lucht in Mechelen

Samen voor gezondere lucht in Mechelen

Beste lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen in Mechelen,

Het is algemeen geweten dat we op vele plekken in ons land ziekmakende lucht inademen. De ongezonde uitlaatgassen van de vele auto’s in onze straten schaden onze gezondheid en in het bijzonder die van onze kinderen. Duidelijke mobiliteitskeuzes in onze stad/gemeente die de gezondheid van inwoners en hun kinderen op de eerste plaats zetten kunnen het verschil maken. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober wordt het beleid voor de komende 6 jaar bepaald. We vragen van alle partijen om zich te engageren gezonde lucht als een prioriteit te behandelen door de komende legislatuur werk te maken van straten op maat van mensen in plaats van op maat van auto’s:

● Geef voorrang aan investeringen in veilige straten voor fietsers en voetgangers;
● Maak werk van een beter openbaar vervoer en stimuleer autodelen;
● Ontraad het autoverkeer met een verkeerscirculatieplan, duurzaam parkeerbeleid, autovrije zones en fietsstraten;
● Schep duidelijkheid voor de automobilist met een ambitieus plan voor de uitfasering van eerst diesel- en nadien benzinewagens in onze straten.
● Meer groen, minder parkings!

Waarom is het belangrijk?

Propere lucht is een basis recht voor ieder mens. Vooral voor onze kinderen is het belangrijk dat ze kunnen opgroeien en spelen in een veilige omgeving. Vuile lucht kan de oorzaak zijn voor verschillende gezondheidsproblemen zoals astma en kan zelfs hartaanvallen veroorzaken.

In Mechelen wonen zo'n 90.000 inwoners waarvan 20.000 onder de 17 jaar. Deze kwetsbare groep maakt een groot deel uit van onze gemeente. Het centrum van Mechelen telt ook 12 basisscholen. Het is dus uiterst belangrijk dat we onze kinderen beschermen, zodat ze ongehinderd kunnen buiten spelen. Mechelen is een kinderstad dus laten we onze toekomstige lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen aansporen om voor verandering te zorgen.

Bronnen:
(http://www.knack.be/nieuws/gezondheid/duidelijke-link-tussen-vuile-lucht-en-hartaanvallen-ga-niet-joggen-in-de-stad/article-normal-962005.html)
(https://www.mechelen.be/mechelen-in-cijfers)
(https://mechelen.meetmee.be/c/Stikstofdioxide/)
(https://www.mechelen.be/basisonderwijs-en-secundair-onderwijs)
(https://kinderstad.mechelen.be/)

Mechelen

Category


Redenen om te tekenen

  • Omdat ze bij een nieuwbouwproject voor 30 appartementen een parkeergarage voor 80 wagens in onze autoluwe straat willen bouwen. Dat zijn er minstens 50 te veel!
  • Mechelen is flink op weg om een stad met 100.000 inwoners te worden. Als we onze stad leefbaar, veilig en gezond willen maken en houden, moeten we resoluut durven kiezen voor de mobiliteit van de toekomst. Voluit inzetten op openbaar vervoer en ruimte voor fietsers en stappers.
  • Green is clean👊👊

Updates

2018-05-13 21:54:00 +0200

100 handtekeningen verzameld

2018-05-06 08:51:56 +0200

50 handtekeningen verzameld

2018-05-05 12:32:08 +0200

25 handtekeningen verzameld

2018-05-05 10:21:00 +0200

10 handtekeningen verzameld