Skip to main content

Aan: Lijsttrekkers Hasselt

Hasselt, Hoofdstad van de Fiets

Hasselt, Hoofdstad van de Fiets

We vragen aan het Hasselts bestuur om te werken aan een geïntegreerd fietsbeleid. Dit fietsbeleid is een stadsbreed project gedragen door het gehele schepencollege waarin de fiets en een duurzaam toekomstperspectief de hoofdrol spelen. Teamwerk, rond een inspirerend project voor het Hasselt van de toekomst.

Ontwerp, denk en organiseer vanuit fietsers en voetgangers. Vandaag moeten fietsers en voetgangers het vaak stellen met de ‘restruimte’ die overblijft eens de rijbanen van de auto zijn ingetekend. Maar een gemeente die aantrekkelijk wil zijn en blijven, draait die logica om.

Maak fietsers en voetgangers maatgevend in woonwijken, handelskernen, schoolomgevingen en alle andere plekken waar veel activiteiten zijn. Denk niet langer in termen van autodoorstroming maar denk in termen van aantal mensen. Durf duidelijke keuzes maken voor de fietser, de voetganger en een duurzaam toekomstperspectief.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober wordt het beleid voor de komende 6 jaar bepaald. Teken deze petitie als je onze oproep ondersteunt en laat zien dat er een draagvlak is om van Hasselt een duurzame en leefbare fietsstad te maken.
Limburg profileert zich als fietsparadijs. Dit is het moment om Hasselt zijn rol te laten opnemen als ‘Hoofdstad van de fiets’.

Volg ons op Facebook (https://www.facebook.com/fietsfronthasselt/)

En kom zeker eens meefietsen met de critical mass bikeride, een fietstocht voor de hele familie waarmee we elke laatste vrijdagavond van de maand laten zien hoe Hasselt er als fietsstad zou kunnen uitzien. Afspraak om 18u aan ‘De Fietsbar’.

Waarom is het belangrijk?

Gezonde lucht, groen in de stad, doordachte publieke ruimtes waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, een duurzame en efficiënte mobiliteit … Dat zijn de elementen die van een grijze weinig uitnodigende stad een bruisende leefbare stad kunnen maken. En natuurlijk passen voetgangers en fietsers beter passen in dat plaatje dan auto's.

Als Hasselt wil meewerken aan een klimaatneutrale provincie zal het zijn voortrekkersrol moeten opnemen en durven inzetten op alternatieven. We kiezen voor een stad die is ingericht op maat van fietsers en voetgangers. Dit heeft alleen maar voordelen: gezonde lucht, efficiënt gebruik van beschikbare ruimte, meer leven op straat, meer verkeersveiligheid, een betere bereikbaarheid en een gevoelige verbetering van de algemene levenskwaliteit. Kortom, een fietsgemeente is een aantrekkelijke gemeente.

Hasselt

Redenen om te tekenen

  • omdat ik net zoals zovelen makkelijker wil ademen

Updates

2018-06-15 22:36:04 +0200

100 handtekeningen verzameld

2018-05-25 23:39:36 +0200

50 handtekeningen verzameld

2018-05-25 20:37:51 +0200

25 handtekeningen verzameld

2018-05-22 12:52:23 +0200

10 handtekeningen verzameld