Aan: Lijsttrekkers As

Samen voor gezondere lucht in As

Samen voor gezondere lucht in As

texte en français ci-dessous

Beste lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen in As,

Het is algemeen geweten dat we op vele plekken in ons land ziekmakende lucht inademen. De ongezonde uitlaatgassen van de vele auto’s in onze straten schaden onze gezondheid en in het bijzonder die van onze kinderen. Duidelijke mobiliteitskeuzes in onze stad/gemeente die de gezondheid van inwoners en hun kinderen op de eerste plaats zetten kunnen het verschil maken. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober wordt het beleid voor de komende 6 jaar bepaald. We vragen van alle partijen om zich te engageren gezonde lucht als een prioriteit te behandelen door de komende legislatuur werk te maken van straten op maat van mensen in plaats van op maat van auto’s:

● Geef voorrang aan investeringen in veilige straten voor fietsers en voetgangers;
● Maak werk van een beter openbaar vervoer en stimuleer autodelen; ● Ontraad het autoverkeer met een verkeerscirculatieplan, duurzaam parkeerbeleid, autovrije zones en fietsstraten;
● Schep duidelijkheid voor de automobilist met een ambitieus plan voor de uitfasering van eerst diesel- en nadien benzinewagens in onze straten.

Waarom is het belangrijk?

Laat kinderen, kinderen zijn. En laat ze buiten spelen.
In een veilige, rustige en gezonde straten met veel bomen en stuiken.
Waar kinderen in kunnen klouteren en samen spelen.
Een ontmoetings plaats voor ouders, banken onder bomen, tussen de geurende struiken, zonder het geraas van de vele onnodige autoś.
Laat kinderen op straat rondfietsen met hun vriendjes en ouders hun boodschappen op de fiets kunnen doen.

As

Categorie