Skip to main content

Aan: Lijsttrekkers Antwerpen

Samen voor gezondere lucht in Antwerpen

Samen voor gezondere lucht in Antwerpen

Beste lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen,

Het is algemeen geweten dat we op vele plekken in ons land ziekmakende lucht inademen. De ongezonde uitlaatgassen van de vele auto’s in onze straten schaden onze gezondheid en in het bijzonder die van onze kinderen. Duidelijke mobiliteitskeuzes in onze stad/gemeente die de gezondheid van inwoners en hun kinderen op de eerste plaats zetten kunnen het verschil maken. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober wordt het beleid voor de komende 6 jaar bepaald. We vragen van alle partijen om zich te engageren gezonde lucht als een prioriteit te behandelen door de komende legislatuur werk te maken van straten op maat van mensen in plaats van op maat van auto’s:

● Geef voorrang aan investeringen in veilige straten voor fietsers en voetgangers;
● Maak werk van een beter openbaar vervoer en stimuleer autodelen;
● Ontraad het autoverkeer met een verkeerscirculatieplan, duurzaam parkeerbeleid, autovrije zones en fietsstraten;
● Schep duidelijkheid voor de automobilist met een ambitieus plan voor de uitfasering van eerst diesel- en nadien benzinewagens in onze straten.

Waarom is het belangrijk?

Onze steden groeien en Antwerpen is daarop geen uitzondering. Daarom is het extra belangrijk dat we aandacht hebben voor een gezonde, leefbare stad.

Antwerpen is van en voor mensen: inwoners, bezoekers, werknemers, ouderen en kinderen. Zorg dus voor meer groene ruimte waar we kunnen ontspannen en sporten. Waar we opgelucht adem kunnen halen. Een stad waar we niet alleen in onze woning maar ook buiten thuis kunnen zijn. Maak voetgangers en fietsers een prioriteit, zorg voor vlot en regelmatig openbaar vervoer en beperkte toegang voor wagens. Kortom, maak werk van een duurzame mobiliteit en gezondere lucht voor een leefbare stad voor ons en voor de generaties na ons.

Antwerpen

Categorie


Redenen om te tekenen

  • voor het algemeen welzijn
  • antwerpen heeft een slechte infrastrucuur voor fietser, ringfietspad is al een goed begin maar nog veel werk aan. Aangezien de zomers zeker nog warmer zullen worden zijn minder auto's en veel meer bomen zeker een goede zaak!
  • Het is hoogdringend dat de overheid een duidelijke visie heeft en beleid voert voor een gezondere omgeving van de burgers, en het niet alleen bij "intenties" en vage engagementen houd.

Updates

2018-10-12 12:19:08 +0200

1,000 handtekeningen verzameld

2018-09-12 17:54:02 +0200

500 handtekeningen verzameld

2018-05-13 09:55:05 +0200

100 handtekeningen verzameld

2018-05-12 18:45:37 +0200

50 handtekeningen verzameld

2018-05-09 19:24:24 +0200

25 handtekeningen verzameld

2018-05-07 14:55:09 +0200

10 handtekeningen verzameld