Skip to main content

Aan: Lijsttrekkers Aalst

Samen voor gezondere lucht in Aalst

Samen voor gezondere lucht in Aalst

Beste lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen in Aalst,

Het is algemeen geweten dat we op vele plekken in ons land ziekmakende lucht inademen. De ongezonde uitlaatgassen van de vele auto’s in onze straten schaden onze gezondheid en in het bijzonder die van onze kinderen. Duidelijke mobiliteitskeuzes in onze stad/gemeente die de gezondheid van inwoners en hun kinderen op de eerste plaats zetten kunnen het verschil maken. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober wordt het beleid voor de komende 6 jaar bepaald. We vragen van alle partijen om zich te engageren gezonde lucht als een prioriteit te behandelen door de komende legislatuur werk te maken van straten op maat van mensen in plaats van op maat van auto’s:

● Geef voorrang aan investeringen in veilige straten voor fietsers en voetgangers;
● Maak werk van een beter openbaar vervoer en stimuleer autodelen; ● Ontraad het autoverkeer met een verkeerscirculatieplan, duurzaam parkeerbeleid, autovrije zones en fietsstraten;
● Schep duidelijkheid voor de automobilist met een ambitieus plan voor de uitfasering van eerst diesel- en nadien benzinewagens in onze straten.

Waarom is het belangrijk?

Omdat een slechte luchtksaliteit niet alleen een gezondheidsprobleem is, maar ook een negatieve invloed heeft op het socio- economische en welzijn vlak :
▪ mensen worden meer en meer ontmoedigd om buiten activiteiten te organiseren( wandelen, op straat of buiten spelen, te voet of met andere niet gemotoriseerde vervoermiddelen naar het werk gaan enz...) en kiezen voor "indoor levensmode".
▪Een zieke of ongezonde wernemer is geen blije en efficiënte werknemer en zijn productiviteit leidt automatisch daar onder.
▪ Het principe van de " betalende vervuiler" moet herzien worden: liever geen vervuiling van industrie zones, wilde toxische afval behandeling enz. ( exporteren, verbranden of begraven van afval).
▪Een nieuwe milieubeleid moet de politiek verplichten om Lucht Vrindelijke Menselijke Activiteiten te promoten ( betaalbare niet polluerende vervoertuigen, propere industrie enz.) en de "poluerende mens" niet te laten betalen, maar te bannen.

Aalst

Categorie


Redenen om te tekenen

  • Het wordt tijd dat men rekening houdt met onze gezondheid. Maar eigenlijk ook met onze veiligheid!

Updates

2018-09-24 21:42:41 +0200

100 handtekeningen verzameld

2018-09-18 09:50:15 +0200

50 handtekeningen verzameld

2018-09-17 13:37:27 +0200

25 handtekeningen verzameld

2018-08-01 18:46:50 +0200

10 handtekeningen verzameld