Skip to main content

Aan: Het gemeentebestuur van Boechout en de adviesverlenende instanties

Red de Dreef! Save the climate!

Red de Dreef! Save the climate!

Red de prachtige bomen van Boechout!

Wij vragen u om:
• Geen omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van de Dreef langs de Holleweg.
• Het belang van de oude bomen voor onze leefomgeving, voor de biodiversiteit, CO2-opname, propere lucht, waterhuishouding enz. naar waarde te schatten en het klimaat en ons leefmilieu voorop te stellen.
• De bomen grondiger te onderzoeken en maatregelen te nemen aangepast aan individuele bomen.
• Bomen die toch gerooid moeten worden snel te vervangen door andere grote bomen.
• Een klimaatvoorbeeld te zijn voor de 580 andere Belgische gemeenten.
• Samen te werken met experten en natuurorganisaties en een actieve rol te spelen in de zorg voor en het onderhoud van de Dreef d.m.v. een beheersplan.

Alvast bedankt!

Waarom is het belangrijk?

De Dreef in Boechout, die prachtige, beschermde, monumentale laan met honderdjarige beuken en lindebomen aan het kasteel van Moretus, dreigt te verdwijnen! Voor de westelijke helft is er een vergunningsaanvraag lopende voor het vellen van 94 bomen ter hoogte van de Holleweg.
Echter, geen enkele studie over de gezondheidstoestand van de dreef adviseert om de bomen te vellen.

Kappen en heraanplanten betekent een enorm verlies op het vlak van klimaat en biodiversiteit. Pas over ca.100 jaar bereiken we opnieuw het huidige niveau.

De oude bomen van de Dreef zijn onnoemelijk belangrijk voor alle inwoners van Boechout en omgeving:
• De Dreef biedt schaduw en verkoeling en vermindert hittestress (ga er maar eens wandelen tijdens een hete zomerdag).
• De Dreef zorgt voor een enorme hoeveelheid CO2-opslag. Om de CO2-opname van 1 grote beuk te compenseren, heb je maar liefst 100 kleine bomen nodig.
• Oude bomen zijn essentieel voor de biodiversiteit.
• Grote bomen hebben een gunstig effect op de waterhuishouding en de luchtkwaliteit.
• Een groene omgeving leidt tot een betere fysieke en mentale gezondheid.

Het is tijd om het klimaat en de biodiversiteit op de voorgrond te zetten!

Red de Dreef! Save the climate! Teken deze petitie. Jouw handtekening is een enorme steun. Jouw stem betekent veel, voor Boechout, voor ons milieu. Klimaatactie start lokaal!

Boechout, België

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Categorieën


Redenen om te tekenen

  • Ik woon zelf in boechout en ben opgegroeid met de dreef. Mijn zusje gaat daar altijd ravotten met de scouts of met onze papa. Het zou een zonde zijn voor boechout om deze prachtige dreef weg te doen.
  • Ik ben opgegroeid in Boechout . Ik heb als kind en tiener veel tijd doorgebracht in de dreef . Mijn moeder woont nog in Boechout en als ik haar ga bezoeker fiets ik steeds door deze mooie bomengalerij . Dit mag niet verloren gaan . Boechout zonder haar dreef , zou boechout niet meer zijn . zo'n prachtig stukje natuur daar moeten we voor vechten .Christel
  • Red deze prachtige dreef in Boechout.

Updates

2021-05-11 22:20:58 +0200

1,000 handtekeningen verzameld

2021-05-11 10:09:21 +0200

500 handtekeningen verzameld

2021-05-10 02:55:55 +0200

100 handtekeningen verzameld

2021-05-09 20:54:34 +0200

50 handtekeningen verzameld

2021-05-09 20:20:16 +0200

25 handtekeningen verzameld

2021-05-09 20:00:50 +0200

10 handtekeningen verzameld