Skip to main content

Aan: Het stadsbestuur van Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen

Gents Tegengas! - geen vergunning voor nieuwe gasturbines

Aan de Gentse Ringvaart in Wondelgem produceert het Franse energiebedrijf Luminus vandaag elektriciteit uit fossiel gas. Luminus wil deze gascentrale nu hervergunnen én uitbreiden. De uitbreiding omvat in hoofdzaak de bouw van maximaal 6 nieuwe "open cycle-gasturbines" (ofwel: OCGT-installaties) met 3 schoorstenen van 35 meter hoog.

De geplande uitbreiding zorgt voor een maximale extra uitstoot van wel 350.000 ton per jaar. Dat komt overeen met de jaarlijkse CO2-uitstoot van 100.000 gemiddelde Belgische huishoudens! Daarbij is er sprake van verhoogde gezondheidsrisico’s voor omwonende door de uitstoot van schadelijke stoffen en een negatieve impact op het milieu in de directe omgeving.

Luminus zou vandaag volop moeten inzetten op hernieuwbare energie, in plaats van haar fossiele infrastructuur uit te breiden. Wij zijn niet bereid om de komende 25 jaar nog eens opgezadeld te zitten met die vervuilende fossiele industrie in onze achtertuin. Wij gaan niet akkoord met deze peperdure, onverantwoorde en overbodige investering van belastinggeld. Het moet stoppen!

We willen dat:
- de stad Gent een negatief advies geeft voor de omgevingsvergunning
- de Provincie Oost-Vlaanderen geen omgevingsvergunning toekent voor de uitbreiding van de gascentrale

Waarom is het belangrijk?

De uitbreiding van de gascentrale in Wondelgem is overbodig, een catastrofe voor het klimaat, sociaal onrechtvaardig én ondemocratisch!

OVERBODIG

De industrie wil ons graag doen geloven dat een volledige kernuitstap in 2025 onze bevoorradingszekerheid in gevaar brengt, maar dat is niet zo. Ook zonder kerncentrales heeft België voldoende opwekcapaciteit om ons op piekmomenten (tijdens extreem koude dagen) van stroom te blijven voorzien. Dit wordt bevestigd door een studie van energieregulator CREG.

EEN CATASTROFE VOOR HET KLIMAAT

Aardgas is een fossiele brandstof en stoot net als steenkool en olie CO2 uit wanneer het verbrand wordt. Tijdens winning, transport, opslag en verbruik lekt er bovendien veel fossiel gas in de atmosfeer. Aardgas bestaat voor meer dan 80% uit methaan, een super krachtig broeikasgas. De industrie wil ons graag doen geloven dat fossiel gas 'schoon' is omdat de uitstoot bij verbranding lager is dan bij steenkool of olie, maar over de hele productiecyclus is gas net zo schadelijk. Proper fossiel gas is dus een vuile leugen. Bovendien zullen gascentrales die nu gebouwd worden minstens 25 jaar blijven draaien - en minstens 15 jaar subsidie krijgen - wat betekent dat we onszelf decennialang vastketenen aan deze fossiele infrastructuur.

SOCIAAL ONRECHTVAARDIG

400.000 Belgische huishoudens leven in energiearmoede. Tegelijk wil de overheid alle huishoudens laten meebetalen aan subsidies om nieuwe fossiele gascentrales te bouwen. Dit zal vermoedelijk zo'n 253 miljoen euro per jaar kosten, gedurende 15 jaar. Deze enorme som aan publiek geld zal naar Europa's grootste commerciële energiebedrijven stromen. Deze geldstroom van arm naar rijk is onrechtvaardig. We kunnen dit publiek geld beter besteden, bijvoorbeeld aan grootschalige isolatie van woningen: goed voor onze portemonnee én het klimaat.

ONDEMOCRATISCH

Burgers worden nauwelijks betrokken bij het besluit om nieuwe infrastructuur voor fossiel gas te bouwen. Op federaal niveau zijn het slechts een handvol spelers die het debat domineren, waaronder de grote energiebedrijven en netwerkbeheerder Elia. Hun vuistdikke rapporten staan vol technisch jargon, waardoor leken en buitenstaanders amper vat krijgen op de problematiek. Zo wordt de burger hun stem ontnomen in een van de belangrijkste debatten van deze tijd.

Meer informatie: https://tegengas.be/
Volg ons op facebook: https://www.facebook.com/gentstegengas

9000 Gent, België

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Updates

2021-06-14 11:30:27 +0200

𝗪𝗲 𝗵𝗲𝗯𝗯𝗲𝗻 𝗷𝘂𝗹𝗹𝗶𝗲 𝗵𝗮𝗿𝗱 𝗻𝗼𝗱𝗶𝗴 𝗶𝗻 𝗱𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗶𝗷𝗱 𝘁𝗲𝗴𝗲𝗻 𝗟𝘂𝗺𝗶𝗻𝘂𝘀!

Vijf weken geleden kreeg Luminus een vergunning om in Wondelgem 6 nieuwe fossiele gasturbines bij te bouwen, ondanks deze petitie en tientalen bezwaarschriften.

🧑‍⚖️ Uiteraard gaan wij 𝗶𝗻 𝗯𝗲𝗿𝗼𝗲𝗽 tegen de uitspraak van de Provincie Oost-Vlaanderen. En om de kosten van dit juridische proces te kunnen dekken, hebben we jullie nodig. Heb jij 𝗲𝗲𝗻 𝗽𝗮𝗮𝗿 𝗲𝘂𝗿𝗼 over om de energiereus Luminus op de knieën te krijgen?

🪙 Doneer dan via https://opencollective.com/degaze-tegengas/contribute/support-legal-costs-25968

2021-02-23 07:55:29 +0100

500 handtekeningen verzameld

2021-02-16 22:24:26 +0100

100 handtekeningen verzameld

2021-02-16 19:45:46 +0100

50 handtekeningen verzameld

2021-02-16 17:48:25 +0100

25 handtekeningen verzameld

2021-02-16 16:02:51 +0100

10 handtekeningen verzameld