Terug naar de petitie

Aan: Elke Van den Brandt (Ministre de la Mobilité), Alain Maron (Ministre de la Transition climatique et de l'Environnement), Rudi Vervoort (Ministre-Président de la Région Bxl-Capitale) et Rachid Madrane (Président du Parlement)

Plus de journées sans voiture à Bruxelles ! Meer autoloze dagen in Brussel!

Reden van ondertekenen

  • Het klimaat is er slecht aan toe en ik ben nu een jonge dame en ik wil kinderen op een gezonde wereld