• Samen voor gezondere lucht in Galmaarden!
  Een gezonde lucht & reductie van de CO2-uitstoot zou het meest belangrijke thema moeten zijn van alle partijen. Als we nu niets (of te weinig) ondernemen wordt de uitdaging om de wereld leefbaar te houden alleen maar groter. We moeten dus nu reageren! De burgemeester van Galmaarden tekende in 2011 het burgemeestersconvenant waarin beloofd werd om 20 % CO2 te besparen tegen 2020 - tot dusver is er in Galmaarden nog bitter weinig ondernomen om CO2 te besparen. Ook in het gezonder maken van de lucht schieten onze beleidsmakers te kort. Zeker rond gemeentelijke scholen gelegen aan drukke verkeerswegen wordt erg weinig ondernomen (het aanleggen van een groene corridor tussen school en verkeersas bv.). Tijd voor verandering dus!
  7 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Daan Moonens
 • Samen voor gezondere lucht in Opwijk
  Mijn longen zijn al decennialang aangetast door het drukke verkeer te Opwijk, en vooral door de verstedelijking van het ooit nog groene Opwijk uit mijn kinderjaren. Het eenvoudige bewijs : als vakantiefietser heb ik nooit last van keelpijn en kortademigheid wanneer ik Vlaanderen buiten fiets, wat wel het geval is in mijn sterk vervuilde woon en werk omgeving.
  42 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Daniel Verdoodt
 • Samen voor gezondere lucht in Overijse
  België laat al jaren lang alle kansen lopen om iets te doen tegen de alsmaar toenemende mobiliteitsproblematiek. Fietsen wordt op vele plaatsen actief en passief ontmoedigt door een totaal verkeerde fiscale politiek en gebrek aan aandacht voor veilig fiets pendelen naar werk, school, of andere bestemmingen. Zeker ook gezien de toenemende fijnstof-uitstoot zijn juist de zwakke weggebruikers de dupe! In Overijse staat men gemiddeld veel meer in de file en wordt toch veel meer de wagen genomen dan gemiddeld in Vlaanderen! (zie https://www.gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_overijse.pdf sectie D). Dit kan zo niet langer. Men hoeft niet ver over de grens te kijken hoe het óók kan! De politiek in België moet inzien dat het huidige pro Co2 en NOx en anti gezond leven beleid niet kan voortduren. Gelukkig zien we dat het gemeentebestuur in Overijse een gezondere kijk op deze topics heeft maar dat willen we ook na de verkiezingen zeker stellen. Vandaar deze petitie.
  51 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Martijn Hondema
 • Ademen in Dilbeek kan je gezondheid schaden, of niet?
  Ziekmakende lucht inademen komt niet alleen uit Brussel . De uitlaatgassen van de vele auto’s (vooral op de spitsuren), die naar Brussel pendelen schaden onze gezondheid en vooral die van onze kinderen. Een duidelijke mobiliteitskeuzes werd voorop gesteld met het GEN, maar buiten de ontdubbeling van de spoorweg Brussel - Gent, is er niets gerealiseerd van een comfortabel openbaar vervoer op de Ninoofsestw. Op het spitsuur 4000 wagens per uur waarvan 72% alleen bezet door de bestuurder zelf. Ondertussen heeft de NMBS eenzijdig beslist GEEN TUSSENSTOPPLAATS te maken op het kruispunt van de Ninoofse steenweg ondanks de vraag van het gemeente bestuur van Dilbeek. ( het enige wat telt voor de NMBS is winst, niet de reizigers) Delijn heeft zijn beslissing om een tramspoor op de Ninoofsestw in te voeren uitgesteld tot 2025, omdat de gemeentebesturen zich verzetten tegen het vrijgeven van een trambedding, of tegen een lange elektrische/waterstof bus IN EIGEN BEDDING !!!!!!!!!.(PS Men is met het openbaar vervoer sneller en comfortabeler in Brussel vanuit Gent dan b.v. vanuit Schepdaal.
  37 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Stefan Eelens
 • Samen voor gezondere lucht in Halle
  Het is belangrijk voor alle inwoners om (terug) in een aangename, gezondere en meer leefbare stad te wonen. Lucht is immers onze levensadem.
  1.088 van 2.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Karin Baeten
 • Leuven op maat van mensen, niet van auto’s: geen Bruulparking!
  De Bruulparking is een héél belangrijk dossier. Als de nieuwe parking er komt, betonneren we ons letterlijk voor de komende decennia vast aan een beleid dat individueel autogebruik promoot en nog jarenlang als een magneet auto’s tot het hartje van de stad zal aantrekken. Dit gaat recht in tegen alle klimaatdoelstellingen en tegen de aanbevelingen rond luchtkwaliteit. De Bruulparking is tevens een onnodige investering van 29 miljoen. Door deze kostbare financiële middelen te investeren in een nieuwe en overbodige parking is er minder ruimte om te investeren in een duurzame mobiliteit die zo broodnodig is. Het Bruulpark is een prachtige groene plaats waar kinderen nog echt kunnen spelen en ravotten. Laten we hier geen grote daktuin vol uitlaatgassen van maken.
  1.658 van 2.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Tobias Pans