• Hasselt, Hoofdstad van de Fiets
  Gezonde lucht, groen in de stad, doordachte publieke ruimtes waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, een duurzame en efficiënte mobiliteit … Dat zijn de elementen die van een grijze weinig uitnodigende stad een bruisende leefbare stad kunnen maken. En natuurlijk passen voetgangers en fietsers beter passen in dat plaatje dan auto's. Als Hasselt wil meewerken aan een klimaatneutrale provincie zal het zijn voortrekkersrol moeten opnemen en durven inzetten op alternatieven. We kiezen voor een stad die is ingericht op maat van fietsers en voetgangers. Dit heeft alleen maar voordelen: gezonde lucht, efficiënt gebruik van beschikbare ruimte, meer leven op straat, meer verkeersveiligheid, een betere bereikbaarheid en een gevoelige verbetering van de algemene levenskwaliteit. Kortom, een fietsgemeente is een aantrekkelijke gemeente.
  436 van 500 Handtekeningen
  Gemaakt door Wim S.
 • Samen voor gezondere lucht in As
  Laat kinderen, kinderen zijn. En laat ze buiten spelen. In een veilige, rustige en gezonde straten met veel bomen en stuiken. Waar kinderen in kunnen klouteren en samen spelen. Een ontmoetings plaats voor ouders, banken onder bomen, tussen de geurende struiken, zonder het geraas van de vele onnodige autoś. Laat kinderen op straat rondfietsen met hun vriendjes en ouders hun boodschappen op de fiets kunnen doen.
  5 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Luciënne van Hees